Conferința finală a proiectului Reformele Învățământului Superior în Spania

2016-03-21

La 26-29 octombrie 2016, în orașul Salamanca, Spania, a avut loc conferința finală a proiectului Reformele Învățământului Superior în Spania la care s-au analizat principalele rezultate ale reformele realizate privind asigurarea calității programelor comune și învățarea centrată pe student.rința participants. 

Evenimentul a găzduit aproximativ 40 de participanți, pro-rectori, reprezentanți ai agențiilor de asigurare a calității, ai ministerelor de educație și ai organizațiilor studențești naționale. Aceștia au fost implicați în discuții, formularea recomandărilor și schimbului de experiență.

Printre lecțiile învățate pentru Moldova se enumeră includerea aspectelor legate de organizarea programelor comune în dreptul intern; utilizarea unei terminologii comune; desemnarea unei singure agenții pentru asigurarea calității programelor.