Conferința „HERE și misunea lor: Contribuția la reforma învățământului superior”

2016-03-21

La 11-14 decembrie 2016, în orașul Barcelona, Spania, a avut loc conferința anuală a membrilor HERE (Experți în domeniul Reformelor Învățământului Superior) ce a avut drept subiect de discuție „HERE și misunea lor: Contribuția la reforma învățământului superior”. Spre deosebire de celelalte evenimente HERE care abordau teme specifice, această conferință a reunit toate acele teme într-un mod sistematic pentru a analiza interacțiunea dintre ele. Un punct forte în acest sens este faptul că membrii HERE au discutat despre reforma politicilor într-un context internațional alături de colegi din mai mult de 20 de țări, mulți dintre care au o experiență vastă în elaborarea politicilor.

La această conferință au participat studenți, reprezentanți ai Ministerului Educației și reprezentanți ai universităților din Republica Moldova. Aceștia au apreciat înalt subiectele discutate în cadrul seminarului și au punctat următoarele subiecte ca fiind rezultate ale învățării în urma evenimentului:
- Analiza reformelor superioare politicilor de educație, luând în considerare exemple din alte sisteme.
- Înțelegerea dezvoltării și punerii în aplicare a reformei învățământului superior, inclusiv interacțiunea nivelurilor politicilor naționale cu instituțiile de învățământ superior, organizații și alte părți interesate.
- Elaborarea unor politici de învățământ superior cu planuri realiste de punere în aplicare.
- Dezvoltarea în continuare a rolului HERE și a impactului politicilor publice.