Consolidarea Capacităților în Învățământul Superior

Proiectele de consolidare a capacităților sunt proiecte de cooperare transnațională bazate pe parteneriate multilaterale în special între instituțiile de învățământ superior din țările participante la program și din țările partenere eligibile. Aceste proiecte pot implica, de asemenea, parteneri din afara mediului academic pentru a întări legăturile cu societatea și cu mediul de afaceri și pentru a consolida impactul sistemic al proiectelor. Aceste activități sunt menite să promoveze cooperarea și parteneriatele cu impact asupra modernizării și internaționalizării instituțiilor și asupra sistemelor de învățământ superior din țările partenere, cu un accent special asupra țărilor partenere vecine cu UE. Instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova pot aplica direct pentru finanțarea proiectelor de Consolidare a capacităților, fiind parte dintr-un consorțiu. Proiectele au durata între 2 și 3 ani, în funcție de obiectivele trasate și tipul activităților prevăzute.

Proiectele de Consolidare a capacităților țintesc să:

  • sprijine modernizarea, accesibilitatea și internaționalizarea sectorului educației superioare în Țările Partenere eligibile;
  • sprijine Țările Partenere eligibile să abordeze provocările cu care se confruntă instituțiile de învățământ superior, inclusiv cele legate de calitate, relevanță, echitatea accesului, planificare, livrare, management, guvernare;
  • contribuie la cooperarea dintre UE și Țările Partenere.

Sunt sprijinite două categorii de astfel de proiecte:

Proiecte comune, care au ca scop obținerea de rezultate de care să beneficieze în principal și în mod direct instituțiile din țările partenere eligibile implicate în proiect. Aceste proiecte se vor axa în general pe 3 categorii diferite de activități:

-  dezvoltarea programelor de studiu;

- modernizarea guvernanței, a gestionării și a funcționării instituțiilor de învățământ superior;

- consolidarea relațiilor dintre instituțiile de învățământ superior și mediul economic și social mai larg.

Proiecte structurale, care au ca scop influențarea sistemelor de învățământ superior și promovarea reformelor la nivel național și/sau regional în țările partenere eligibile. Aceste proiecte se vor axa, în general, pe 2 categorii diferite de activități:

- modernizarea politicilor, guvernanței și gestionării sistemelor de învățământ superior;

- consolidarea relațiilor dintre sistemele de învățământ superior și mediul economic și social mai larg.

Cum se aplică?

Un proiect de Consolidare a capacităților va fi evaluat după următoarele criterii:

  • relevanță;
  • calitatea proiectului și a schemei de implementare;
  • calitatea echipei;
  • impact și sustenabilitate.

În cadrul acțiunii cheie 2, instituțiile de învățământ superior din Moldova pot beneficia și de programele Alianțele Cunoașterii și Parteneriate Strategice, ultimelele fiind gestionate de Agențiile Naționale Erasmus+.  În cazul acestor acțiuni universitățile din țara noastră pot avea doar calitate de parteneri și trebuie să demonstreze valoarea adăugată a țării în proiect.

Se preconizează că proiectele dezvoltate în cadrul Acțiunii-cheie 2 vor avea ca efect dezvoltarea, transferul și/sau punerea în aplicare a unor practici inovatoare la nivel organizatoric local, regional, național sau european.