Întrebări frecvente

2019-09-10
Ce tipuri de burse oferă Programul Erasmus+ pentru studenții din Republica Moldova?

Burse pentru studii & stagii de practică – Mobilitatea Internațională de Credite 

Burse pentru Programe de Masterat – Erasmus Mundus Joint Master Degrees - EMJMD

Cât poate dura o mobilitate Erasmus+ pentru studenți?

Mobilitate Internațională de Credite – de la 3 la 12 luni pe ciclu de studiu (Licenţă, Masterat şi Doctorat)

Stagiu de practică – de la 2 la 12 luni

Program de Masterat EMJMD – de la 12 la 24 de luni

Cum găsesc o bursă Erasmus+?

Mobilitatea Internațională de Credite & Stagii de Practică
Contactează Departamentul Relaţii Internaţionale din cadrul universității tale pentru a vedea cu ce universități are acorduri de colaborare și pentru care programe de studii este deschisă mobilitatea internațională

Programe de Masterat (EMJMD)

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/catalogue_en