Învățare și predare: dezvoltarea profesională a personalului din învățământul superior

În perioada 3-4 septembrie 2018, la Londra, Marea Britanie, a fost organizată o vizită de studiu cu participarea Experților în Învățământul Superior (HEREs) privind dezvoltarea profesională a personalului din învățământul superior. Ședințele de lucru s-au desfășurat la King’s College London (KCL) și la London School of Economics (LSE).

Republica Moldova a fost reprezentată de către doamna Valentina Prițcan, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, conf. univ., dr., Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi.

Un accent aparte a fost pus de către experți pe necesitatea dezvoltării și incorporării practicii academice de educație bazată pe cercetare.

Urmare a acestei vizite, în cadrul USARB vor fi organizate două ateliere de lucru privind inovația în predare și învățare.