Jean Monnet

2019-09-09

Acțiunea specifică Jean Monnet vizează promovarea excelenței în predare și cercetare în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană la nivel mondial. Prin această acțiune Comisia Europeană urmărește promovarea dialogului între mediul academic și factorii de decizie, în special cu scopul de a consolida guvernanța politicilor UE. Studiile privind Uniunea Europeană cuprind studiul Europei în ansamblul său, cu un accent deosebit pe procesul de integrare europeană.

Imagine
Jean Monnet

Profesorii, susținuți de universitatea în care profesează, pot aplica direct pentru a beneficia de finanțarea proiectelor Jean Monnet. Sunt luate în calcul proiectele care vor îmbunătăți și vor inova programele de studiu referitoare la activitatea Uniunii Europene, vor crește capacitățile universităților de a atrage studenți de elită, vor consolida cooperarea cu parteneri din alte țări și vor crește alocările de resurse financiare pentru predare și cercetare pe teme legate de UE în cadrul instituției.

Cât durează? Un proiect Jean Monnet are durata de maxim 3 ani și este împărțit în module a câte minim 40 de ore de predare pentru fiecare an academic.

Cum se aplică? Anual, Uniunea Europeană, prin intermediul Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură, lansează Apeluri de Propuneri. Se aplică on-line.

Vedeți aici mai multe informații despre Acțiunea Jean Monnet.