Despre Proiectul HEREs

2019-09-09

În țările cu statut de Partener în cadrul Programului Erasmus+ activează echipe naționale de Experți în domeniul Reformelor Învățământului Superior (HEREs).

Imagine
Despre Proiectul erasmusplus

În țările cu statut de Partener în cadrul Programului Erasmus+ activează echipe naționale de Experți în domeniul Reformelor Învățământului Superior (HEREs). Experții oferă o vastă experiență autorităților locale și părților înteresate în reformarea acestui domeniu, contribuind la elaborarea politicilor. Activitățile Experților în Reformarea Învățământului Superior se bazează pe contacte „între colegi”. Membrii HEREs sunt specializați în domeniul învățământului superior (rectori, prorectori, decani, cadre universitare de rang superior, specialiști în relații internaționale, studenți etc.).

Misiunea experților în reformarea învățământului superior constă în sprijinirea:

  • elaborării de politici în țările în cauză, prin sprijinirea modernizării, a procesului și a strategiilor de reformă în învățământul superior, în strânsă legătură cu autoritățile locale
  • dialogului politic cu UE în domeniul învățământului superior
  • proiectelor Erasmus+ (în special a celor puse în aplicare în cadrul acțiunii de consolidare a capacităților), prin diseminarea rezultatelor și a produselor, în special a celor mai bune practici și a inițiativelor inovatoare, precum și prin exploatarea acestora în scopul formării
  • activităților de formare și de consiliere care vizează părțile locale interesate, în special instituțiile de învățământ superior și personalul acestora.

Echipa HEREs este chemată să transpună strategia de dezvoltare de la Bologna în instituțiile de învățământ superior. HEREs elaborează și oferă cursuri de instruire pentru alte persoane, implicate activ în promovarea reformelor în învățământul superior național. Aceștia oferă recomandări și ghidează instituțiile de învățământ superior în domeniul asigurării calității, reformei curriculare, cadrelor de calificare, naționale și europene, echivalarea și recunoașterea internațională (exemplu: ECTS, Suplimentul de Diplomă).

Experții beneficiază de instruire, asistență tehnică, informare și colaborare oferite de EACEA și participă la elaborarea politicilor și reformelor naționale. În scopul perfecționării, HEREs sunt invitați să participle, împreună cu experții UE în domeniul procesului de la Bologna, la conferințe internaționale și seminare regionale pe diverse teme legate de monitorizarea învățământului superior.