Programele de Masterat EMJMD

Cum participă organizațiile?

Programele de Masterat Comun Erasmus Mundus (EMJMD) ajută organizațiile eligibile să organizeze și să deruleze programe de masterat în cotutelă. Scopul este de a atrage studenți excepționali din toată lumea, cu ajutorul unor burse competitive de studiu.

Organizațiile interesate trebuie să formeze un consorțiu care cuprinde cel puțin trei universități din diferite țări participante la program. Consorțiile pot include și alte universități din țările partenere sau din cele participante la program.

Organizațiile dintr-un consorțiu se încadrează într-una din următoarele trei categorii principale:

Solicitant/Coordonator – o universitate cu sediul într-o țară participantă la program, responsabilă pentru depunerea propunerii și gestionarea proiectului (adică semnarea acordului de grant, gestionarea aspectelor financiare și juridice și coordonarea programului de master împreună cu celelalte organizații participante);

Partener – universitățile participante care acordă diploma de master și sunt recunoscute de autoritățile competente din țările partenere sau din cele participante la program, precum și orice alte organizații care contribuie activ la pregătirea, implementarea sau evaluarea EMJMD;

Partener asociat – partenerii opționali care contribuie la anumite sarcini de implementare a EMJMD.

Absolvenții programelor de masterat comun trebuie să primească fie o singură diplomă comună (emisă în numele a cel puțin două din universitățile consorțiului EMJMD), fie diplome multiple (cel puțin două diplome eliberate de două universități din consorțiul EMJMD).

Propunerile se depun la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, ca răspuns la cererile anuale de propuneri lansate de aceasta.
Detalii AICI.

Acordurile de consorțiu EMJMD trebuie semnate de toți membrii consorțiului înainte de începutul perioadei de înscrieri pentru studenții EMJMD. Acestea trebuie să acopere toate aspectele academice, operaționale, administrative și financiare legate de implementarea programului EMJMD.

 

Cum pot beneficia persoanele?

Într-un Program de Diplomă Comună de Master, studenții urmează cursurile a cel puțin două instituții și primesc o diplomă comună, dublă sau multiplă. Studenții se înscriu direct la consorțiu, care organizează o selecție pe bază de concurs pentru aceste burse complete. Instituțiile primesc o contribuție pentru cheltuielile de gestionare a programului comun. Lista Programelor Comune de Master și condițile de participare pot fi accesată AICI.