Proiecte Eligibile

2019-11-08

Acțiuni în care Republica Moldova este eligibilă în cadrul Programului Erasmus+

Instituțiile din Republica Moldova pot aplica direct sau în calitate de partenere în Acțiunile Programului Erasmus+. În același timp, pentru unele tipuri de proiecte instituțiile din Republica Moldova nu sunt eligibile pentru participare, la moment. 

Pentru informații detaliate, puteți consulta Ghidul Programului Erasmus+.

Vedeți în continuare lista proiectelor și statutul pe care îl pot avea instituțiile din Republica Moldova. 

ACȚIUNEA-CHEIE 1

Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului

PARTENER

Mobilitatea persoanelor în domeniul învățământului superior

PARTENER

Mobilitatea persoanelor în domeniul educației și formării profesionale (VET)


NEELIGIBIL

Mobilitatea persoanelor în domeniul învățământului școlar

NEELIGIBIL

Mobilitatea persoanelor în domeniul educației pentru adulți

NEELIGIBIL

Programele comune de masterat Erasmus Mundus

PARTENER

ACȚIUNEA-CHEIE 2

Parteneriate strategice în domeniul tineretului

PARTENER

Parteneriate strategice în domeniul educației și formării

PARTENER

Universitățile europene

NEELIGIBIL

Alianțele cunoașterii

PARTENER

Alianțele competențelor sectoriale

NEELIGIBIL

Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior

APLICANT DIRECT & PARTENER 

Consolidarea capacităților în domeniul tineretului

NEELIGIBIL

ACȚIUNEA-CHEIE 3

Sprijin pentru reformarea politicilor

PARTENER

Proiecte în cadrul dialogului UE cu tinerii

PARTENER

ACȚIUNILE JEAN MONNET

Catedre 

APLICANT DIRECT & PARTENER 
 

Module 

APLICANT DIRECT & PARTENER 

Centre de excelență

APLICANT DIRECT & PARTENER 

Sprijin pentru Asociații

APLICANT DIRECT & PARTENER 

Rețele

APLICANT DIRECT & PARTENER 

Proiecte

APLICANT DIRECT & PARTENER 

ACȚIUNI PRIVIND SPORTUL

Parteneriate de colaborare

PARTENER 

Parteneriate de colaborare mici

PARTENER 

Evenimente sportive europene non-profit

NEELIGIBIL