Proiecte Eligibile

2019-11-08

Acțiuni în care Republica Moldova este eligibilă în cadrul Programului Erasmus+

Instituțiile din Republica Moldova pot aplica direct sau în calitate de partenere în Acțiunile Programului Erasmus+. În același timp, pentru unele tipuri de proiecte instituțiile din Republica Moldova nu sunt eligibile pentru participare, la moment. 

Pentru informații detaliate, puteți consulta Ghidul Programului Erasmus+.

Vedeți în continuare lista proiectelor și statutul pe care îl pot avea instituțiile din Republica Moldova. 

ACȚIUNEA-CHEIE 1

Mobilitatea persoanelor în sfera tineretului

ELIGIBIL ÎN CALITATE DE PARTENER

Mobilitatea persoanelor în sfera învățământului superior

ELIGIBIL ÎN CALITATE DE PARTENER

Mobilitatea persoanelor în sfera educației și formării profesionale (VET)


NEELIGIBIL

Mobilitatea persoanelor în sfera învățământului școlar

NEELIGIBIL

Mobilitatea persoanelor în sfera educației pentru adulți

NEELIGIBIL

Programele comune de masterat Erasmus Mundus

ELIGIBIL ÎN CALITATE DE PARTENER

ACȚIUNEA-CHEIE 2

Parteneriate strategice în sfera tineretului

ELIGIBIL ÎN CALITATE DE PARTENER

Parteneriate strategice în sfera educației și formării

ELIGIBIL ÎN CALITATE DE PARTENER

Universitățile europene

NEELIGIBIL

Alianțele cunoașterii

ELIGIBIL ÎN CALITATE DE PARTENER

Alianțele competențelor sectoriale

NEELIGIBIL

Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior

ELIGIBIL ÎN CALITATE DE APLICANT DIRECT & PARTENER 

Consolidarea capacităților în domeniul tineretului

NEELIGIBIL

ACȚIUNEA-CHEIE 3

Sprijin pentru reformarea politicilor

ELIGIBIL ÎN CALITATE DE PARTENER

Proiecte în cadrul dialogului UE cu tinerii

ELIGIBIL ÎN CALITATE DE PARTENER

ACȚIUNILE JEAN MONNET

Catedre 

ELIGIBIL ÎN CALITATE DE APLICANT DIRECT & PARTENER 

Module 

ELIGIBIL ÎN CALITATE DE APLICANT DIRECT & PARTENER 

Centre de excelență

ELIGIBIL ÎN CALITATE DE APLICANT DIRECT & PARTENER 

Sprijin pentru Asociații

ELIGIBIL ÎN CALITATE DE APLICANT DIRECT & PARTENER 

Rețele

ELIGIBIL ÎN CALITATE DE APLICANT DIRECT & PARTENER 

Proiecte

ELIGIBIL ÎN CALITATE DE APLICANT DIRECT & PARTENER 

ACȚIUNI PRIVIND SPORTUL

Parteneriate de colaborare

ELIGIBIL ÎN CALITATE DE PARTENER 

Parteneriate de colaborare mici

ELIGIBIL ÎN CALITATE DE PARTENER 

Evenimente sportive europene non-profit

NEELIGIBIL