Rezultatele Studiilor și Învățarea Centrată pe Student

2016-09-30

Evenimentul a oferit o perspectivă asupra practicii instituționale privind finalităţile învăţării și învățarea centrată pe student. De asemenea, au fost abordate probleme concrete ce ţin de interacțiunea dintre universitate, sistemul de învățământ superior și actorii părţilor interesate. Vizita de studiu a oferit participanților șansa de a face cunoștință cu:

  • Complexitatea noţiunii de rezultate/finalităţi/ competenţe ale învățării și învățarea centrată pe student;
  • Cum au fost elaborate și implementate aceste modificări în curricula diferitelor discipline în unele universități;
  • Care sunt schimbările și provocările care rezultă din acestea pentru universităţi;
  • Rolul și colaborarea cu părțile interesate (angajatori și industrie);
  • Interacțiunea dintre universităţi și sistemului de învățământ superior (Minister, Consiliul Rectorilor,  Agenţia de Evaluare şi  Asigurare a Calităţii)

Tallinn, Estonia, 18-19 aprilie 2016