Sedința cluster online „Promovarea și diseminarea proiectelor Erasmus+ în Republica Moldova”

Zilele Erasmus au rezultat în anul 2021 cu un record de 5600 evenimente organizate în 65 de țări din întreaga lume! În Republica Moldova, harta Zilelor Erasmus a înregistrat 5 evenimente, printre care ședința cluster online organizată de către Oficiul Național Erasmus+ la 15 octombrie. Tema evenimentului a fost ”Promovarea și diseminarea proiectelor Erasmus+ în Republica Moldova”, având ca scop să faciliteze schimbul de experiență, să prezinte bune practici și exemple de succes privind diseminarea proiectelor Erasmus+ și a rezultatelor acestora de către universitățile din țară. 

Imagine
erasmusdayspost

85 de persoane, reprezentante a 25 instituții de învățământ superior, colegii și organizații non-guvernamentale au participat la ședință. Reprezentații a 6 universități din Moldova, și anume: Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălţi, Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Liberă Internațională din Moldova și Universitatea Agrară de Stat, au prezentat experiențele și succesele în ceea ce ține de promovarea proiectelor Erasmus+ în cadrul propriilor instituții. 

Evenimentul a fost deschis de către reprezentantul Ambasadei Uniunii Europene în Republica Moldova, ofițerul de program – Giuseppe Paglione și a Ministerului Educației și Cercetării, șeful Direcției Politici în domeniul învățământului superior – Nadejda Velișco.

Vă invităm să urmăriți înregistrarea video a ședinței cluster ”Promovarea și diseminarea proiectelor Erasmus+ în Republica Moldova”.