Ședință-cluster pentru proiectele câștigătoare Jean Monnet din ediția 2022

„Gestionarea cu succes a noilor proiecte câștigătoare Jean Monnet” a fost tema ședinței-cluster desfășurată în două etape, la 16 septembrie și 7 octombrie 2022, la sediul Oficiului Național Erasmus+ în Moldova. 

Astfel, evenimentul a reunit coordonatorii proiectelor Jean Monnet din selecția 2022, dar și din selecțiile precedente, prorectori pentru relații internaționale și staff administrativ din cadrul universităților câștigătoare, și secretarul de stat de la Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova.

Obiectivele principale ale ședinței au constat în prezentarea proiectelor selectate, schimbul de experiențe și bune practici, identificarea modalităților de gestionare și de promovare a proiectelor Jean Monnet. De asemenea, participanții au discutat despre aspectele de conlucrare productivă cu managementul universitar și, per general, despre importanța și prestigiul proiectelor Jean Monnet pentru instituțiile din sfera educației la nivel mondial.

Acțiunile Jean Monnet vizează promovarea excelenței în predare și cercetare în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană la nivel mondial. Prin această acțiune Comisia Europeană urmărește promovarea dialogului între mediul academic și factorii de decizie, în special, cu scopul de a consolida guvernanța politicilor UE. Studiile despre Uniunea Europeană cuprind studiile europene în ansamblu, cu un accent deosebit pe procesul de integrare europeană.

Amintim, că cele 5 proiecte Jean Monnet câștigătoare în cadrul selecției 2022 sunt următoarele: 
1.    Centrul de excelență Consolidarea sustenabilității democratice prin educație civică (Strengthening democratic sustainability through civic education) - Academia de Administrare Publică
2.    Uniunea Europeană - spațiul justiției, securității și libertății (European Union - Area of Justice, Security and Freedom) - Academia de Administrare Publică
3.    Europenizarea Moldovei prin economia circulară pentru consumatori (Europeanisation of Moldova through a circular economy that works for consumers) - Academia de Studii Economice din Moldova
4.   Studii UE pentru protecția drepturilor omului și soluționarea alternativă a litigiilor (EU Studies for Human Rights Protection and Alternative Dispute Resolution) - Universitatea de Stat din Moldova
5.   Dezvoltarea identității europene prin cultură în procesul de integrare europeană (The European Identity Development Through Culture in the Process Of European Integration) - Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice