Seminar despre rolul TIC și e-learning și impactul asupra experienței de predare, cercetare și învățare

Oficiul Național Erasmus+ a organizat, în perioada 12-13 iunie 2019, la Universitatea de Stat din Tiraspol, un seminar de tip misiune de asistență tehnică pentru universitățile din Republica Moldova privind explorarea noilor evoluții în domeniul Tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) și e-learning în predare, cercetare și învățare.

Seminarul a fost moderat de către expertul Michael Gaebel, Director de Politici în domeniul Învățământului Superior în cadrul Asociației Universităților Europene (EUA).

Actualitatea seminarului a fost menționată de către șefa direcției Politici în Domeniul Învățământului Superior din cadrul Ministerului, Educației, Culturii și Cercetării doamna Nadejda Velișco, care a prezentat prioritățile naționale privind implementarea TIC în învățământul superior din Republica Moldova, precum și de rectorul Universității de Stat din Tiraspol, domnul Eduard Coropceanu.

Prima zi a evenimentului a prevăzut discuții privind tendințele actuale în domeniul e-learning, cadrul legal național privind implementarea e-learning și posibilitățile de îmbunătățire a experienței de utilizare a TIC în predare și învățare.

Participanții s-au referit în special la practica utilizării Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) și MOOCs (Massive Open Online Courses) în predare și învățare, precum și la experiența proiectului Erasmus+ de Consolidare a Capacităților TEACH ME care a avut drept scop Crearea e-reţelei pentru promovarea e-instruirii în formarea profesională continuă. TEACH ME  a fost implementat la Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat din Cahul “Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea Agrară de Stat din Moldova și Institutul de Formare Continuă.

În același timp, în cea de-a doua zi a evenimentului echipele de lucru universitare au identificat propuneri pentru managementul instituției precum și la nivel ministerial care să contribuie la îmbunătățirea implementării e-learning în universitățile din Republica Moldova.  

Oficiul Erasmus+ în Moldova a organizat acest seminar cu sprijinul SPHERE (Support and Promotion for Higher Education Reform Experts), Delegației UE în Republica Moldova și  Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Evenimentul a fost găzduit de către Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău. Acest eveniment  face parte din activitățile echipei de Experți în Reforma Învățământului Superior (HEREs) Erasmus+  (Key Action 3: Support for policy reform).

Mai multe fotografii de la eveniment AICI.