Seminarul „Programe și Diplome Comune: strategie, management și implementare”

2016-09-30

Experții participanți la seminar au fost instruiți cu privire la partneriate, dezvoltarea curriculei, coordinarea și mobilitatea programelor și diplomelor comune, dar și alte aspecte precum:

  • tipurile de programe comune și ce implică aceastea cu privire la resursele, gestionarea, reglementarea, mobilitatea unei diplome duble/multiple sau comune;
  • motivațiile strategice pentru a dezvolta programe comune, inclusiv relația lor cu procesul de internaționalizare;
  • măsurile necesare, atît interne cît și externe, pentru asigurarea calității a programelor comune.

Drept rezultat al seminarului mai mulți experți HEREs și-au exprimat interesul în planificarea și dezvoltarea unui program comun.

Novi Sad, Serbia, 17-18 martie 2016