Standardele și Instrucțiunile Europene pentru Asigurarea Calității, în practică: Implicații pentru instituțiile de învățământ superior și pentru sistemele de învățământ superior

2016-03-21

Principalele rezultate ale evenimentului au fost conștientizarea standardelor și instrucțiunilor europene pentru asigurarea calității (2015), în ce constau, modul în care acestea au fost dezvoltate și modul de implementare în diferite țări europene. Totodată, în cadrul evenimentului s-a examinat și s-a pus în dezbatere responsabilitatea instituțională pentru asigurarea calității și necesitatea de a construi capacități pentru noile standarde privind învățarea centrată pe elev și rolul studenților în asigurarea calității învățământului superior.

Lviv, Ukraina Octombrie  18-22, 2016