TEMPUS - Programul care a modernizat învățământul superior din Moldova - evaluat

Oficiul Național Erasmus+ Moldova a organizat marți, 24 mai 2016, Seminarul național de evaluare a impactului proiectelor TEMPUS implementate în Moldova asupra sistemului de învățământ superior. În jur de 50 de coordonatori de programe și parteneri în proiectele TEMPUS desfășurate de-a lungul anilor în țara noastră și-au împărtășit experiența în cadrul unei mese rotunde, găzduită de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu".

Participanții la eveniment, reprezentanți ai celor mai active instituții de învățământ din Moldova în TEMPUS, au apreciat în special importanța proiectelor în procesul de aderare a Republicii Moldova la Procesul de la Bologna, care a dus la reformarea radicală a sistemului, contribuția echipelor din proiecte TEMPUS la elaborarea Codului Educației, dotarea instituțiilor de învățământ din Moldova cu echipament tehnic performant, crearea de centre start-up, centre de ghidare în carieră și oficii de proprietate intelectuală, impactul programelor de mobilitate atât pentru profesori, cât și pentru studenți (circa 1100 de beneficiari), introducerea noțiunii de "management al calității" în mediul academic, inițierea procesului de internaționalizare a instituțiilor, etc.

Nadejda Velișco, Șef al Direcției Învățământ Superior la Ministerul Educației, a apreciat rolul pe care l-a avut Programul în dezvoltarea sectorului, menționând, totodată, că în TEMPUS cea mai importantă investiție s-a făcut în oameni – studenți, profesori și conducători din mediul academic.

La rândul său, France Dantin, manager de proiecte la Agenția Executivă pentru Cultură, Educație și Audiovizual (EACEA, cu sediul la Bruxelles) și coordonatorul de țară pentru Moldova, și-a exprimat speranța că reformele din educație, inițiate prin intermediul Programului TEMPUS, vor avea continuitate.

Programul TEMPUS a reprezentat principalul instrument de asistență al Uniunii Europene pentru sprijinirea procesului de reformă la nivelul învățământului superior în țările din afara UE.

Republica Moldova a aderat la Proiectul TEMPUS în 1994. Până în 2013 au fost implementate 83 de proiecte (inclusiv pre-proiecte), cu o valoare totală de cca 43 de milioane de Euro (valoarea totală a proiectelor, cu implicarea tuturor partenerilor din ţările participante, nu doar cota parte a Republicii Moldova). De-a lungul a două decenii peste 20 de instituții de învățământ superior din țara noastră au beneficiat de proiecte ce au avut drept scop modernizarea învățământului superior prin reforma curriculară, dezvoltarea guvernanței universitare, consolidarea capacităților mediului universitar.

Ultimele proiecte TEMPUS din care fac parte și instituții din Republica Moldova au fost inițiate în 2012 și 2013 și se vor încheia în 2016. Începând din 2014, de când Erasmus+ reunește cele 7 programe de educație ale UE, nu se mai lansează Apeluri TEMPUS. În prezent Uniunea Europeană continuă să investească în modernizarea învățământului superior din Republica Moldova prin intermediul proiectelor Erasmus+ de Consolidare a Capacităților. Instituțiile de învățământ superior pot aplica direct pentru a beneficia de finanțare.

Vedeți aici o broșură cu descrierea proiectelor TEMPUS implementate în Republica Moldova de-a lungul anilor