Consolidarea Capacităților în domeniul Educației și Formării Profesionale

Proiectele de consolidare a capacităților sunt proiecte de cooperare internațională, bazate pe parteneriate multilaterale între organizațiile active în domeniul educației și formării profesionale (EFP) din țările participante la program și din țări terțe care nu sunt asociate la program (inclusiv Republica Moldova). Acestea urmăresc să susțină relevanța, accesibilitatea și capacitatea de adaptare ale instituțiilor de educație și formare profesională din țări terțe care nu sunt asociate la program, ca motor al dezvoltării socio-economice durabile.

Imagine
5

Printre elementele caracteristice ale procesului de consolidare a capacităților în domeniul educației și formării profesionale se numără unele domenii tematice prezentate în continuare. Propunerile ar trebui să se axeze pe una sau mai multe dintre următoarele teme: 

  • învățarea la locul de muncă (pentru tineri și/sau adulți); 
  • mecanismele de asigurare a calității; 
  • dezvoltarea profesională a profesorilor/formatorilor din domeniul educației și formării profesionale; 
  • competențele-cheie, inclusiv în domeniul antreprenoriatului; 
  • corelarea competențelor în sectoarele economice orientate spre viitor; 
  • sprijinirea dezvoltării competențelor verzi și digitale pentru dubla tranziție

Participarea la astfel de proiecte de consolidare a capacităților poate sprijini instituția EFP în îmbunătățirea curriculum-ului și pentru o mai bună adaptare la nevoile pieței muncii locale. De asemenea, acestea vor crește calitatea predării în instituția EFP și vor motiva personalul. Participarea la astfel de proiecte de consolidare a capacităților va atrage studenți noi și va îmbunătăți capacitatea de angajare a acestora.

Instituțiile de educație și formare profesională din Republica Moldova pot participa în calitate de parteneri la proiectele de Consolidare a capacităților, alături de instituțiile din țările UE și din tările terțe asociate la programul Erasmus+.