Despre Proiectul HEREs

În țările partenere din Balcanii de Vest, Parteneriatul Estic, precum și în cele din sudul Mării Mediterane și Asia Centrală, echipele naționale de experți în reformarea învățământului superior oferă cunoștințe de specialitate autorităților locale și părților interesate, pentru a promova reformele și a impulsiona progresul în învățământul superior.

Imagine
heres

Experții participă la elaborarea politicilor în învățământul superior din țările lor. Activitățile experților în reformarea învățământului superior se bazează pe contacte „între colegi”. Fiecare echipă națională este alcătuită dintr-un număr de cinci până la cincisprezece membri. Experții HERE sunt specializați în domeniul învățământului superior (rectori, prorectori, decani, cadre universitare de rang superior, specialiști în relații internaționale, studenți etc.).

Misiunea experților în reformarea învățământului superior este de a sprijini:

  • elaborarea de politici în țările în cauză, prin sprijinirea modernizării, a procesului și a strategiilor de reformă în învățământul superior, în strânsă legătură cu autoritățile locale;
  • dialogul cu UE în materie de politici în domeniul învățământului superior;
  • activități de formare și de consiliere care vizează părțile interesate locale, în special, instituțiile de învățământ superior și personalul acestora;
  • proiecte Erasmus+ (în special, cele implementate în cadrul acțiunii de consolidare a capacităților), prin diseminarea rezultatelor și a produselor, în special, a bunelor practici și a inițiativelor inovatoare, precum și prin exploatarea acestora în scopul formării.