Instutuții de învățământ profesional tehnic

Centre de excelenţă

1. I. P. Centrul de excelenţă în informatică şi tehnologii informaţionale din Chișinău

mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, nr. 48
tel: +(373 22) 52-39-86, +(373 22) 52-35-19, +(373 22) 52-30-01
http://ceiti.md
secretariat@ceiti.md

2. I. P.Centrul de excelenţă în transporturi din Chișinău PIC: 887570080

Domenii: Vehicule cu motor, nave şi aeronave, Diagnosticarea tehnică a transportului auto, Exploatarea tehnică a transportului auto, Echipamentul electric şi electronic auto, Exploatarea tehnică a maşinilor şi utilajului pentru construcţii, mentenanţa drumurilor auto, Servicii transport, Traficul auto

Barbalat Ina
+(373 22) 52-35-12, +(373 22) 55-00-53
inna.barbalat@gmail.com, ctcav@araxinfo.com
mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa, nr. 31
cetauto.md

3. I. P. Centrul de excelenţă în construcţii din Chișinău PIC: 883403251 

mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, nr. 71
tel: +(373 22) 73-10-89, +(373 22) 72-12-34, +(373 22) 73-10-05,
http://ccc.md
colegiul2028@yahoo.com

4. I. P. Centrul de excelenţă în servicii şi prelucrarea alimentelor din Bălți, PIC: 886758869

Domenii: Prelucrarea alimentelor; Servicii hoteliere, restaurante și alimentație publică; Vânzări engross și cu amănuntul

Dorina Putina, șefă secție formare continuă
dorinaputina11@gmail.com

mun. Bălţi, str. Decebal, 111
tel: 0231 71 557, 0231 71 554

www.ipcespa.md

5. I. P. Centrul de excelenţă în industria uşoară din Chișinău, PIC: 878499707 

mun. Chişinău, str. G. Coşbuc, 5
mun. Chişinău, str. N. Costin, 55
tel: +(373 22) 22-33-15, +(373 22) 22-14-87, +(373 22) 22-32-21, +(373 22) 22-54-68, +(373 22) 74-29-49, +(373 22) 22-10-29
www.ceiu.md
centrulexcelentaiu@gmail.com

6. I. P. Centrul de excelenţă în economie şi finanţe din Chișinău PIC: 887881838

Domenii: Afaceri, administrare și drept; Tehnologia informației și a comunicațiilor
Datele persoanei de contact

Fetescu Cezara,
director adjunct pentru instruire practică,
cezarafetescu@gmail.com, ceef.chisinau@gmail.com 
tel: 022-44-35-71, +(373 22) 43-56-75, +(373 22) 44-31-68

mun. Chişinău, str. Miron Costin 26/2
http://ceef.md

7. I. P. Centrul de excelenţă în energetică şi electronică din Chișinău PIC: 887754768

Domenii: Exploatarea sistemelor multimedia, Calculatoare, Retele de calculatoare, Electroenergetica, Electromecanica, Aparate radioelectrice de uz casnic, Automatizarea proceselor tehnologice, Comunicatii postale, Electronica,  Tehnologii si retele de telecomunicatii,  Masini, instalatii frigorifice si sisteme de climatizare, Metrologie si certificarea conformitatii, Retele electrice,  Telecomunicatii,

Struț Liubov, șef secție Formare profesională
liubovstrut@gmail.com
+(373 22) 27-27-83, +(373 22) 27-25-94, +(373 22) 27-00-94
mun. Chişinău, str. Melestiu, nr. 12
mun. Chişinău, str. Sadoveanu, nr. 40/2

http://ceee.md/

8. I. P. Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”, PIC 887000981

Domenii: Stomatologie - calificarea Tehnician dentar, Medicină - calificările Asistent medical, Asistent medical igienist epidemiolog, Îngrijirea bolnavilor - calificarea Asistent medical, Obstetrică - calificarea Moaşă, Diagnosticare medicală şi tehnici de tratament - calificarea Asistent medical în diagnostic de laborator, Farmacie - calificarea Asistent farmacist

Mariana Negrean, director,
m.negrean777@gmail.com

mun. Chişinău, str. N. Testemiţanu, nr. 28
tel: +(373 22) 73-34-90, +(373 22) 72-58-66
http://cemf.md
 

9. I. P. Centrul de excelenţă în educație artistică „Ștefan Neaga”

mun. Chişinău, str. H. Botev, nr. 4
tel: +(373 22) 56-00-58, +(373 22) 77-84-22
cmneaga@mail.ru

10. I. P. Centrul de excelenţă în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul, PIC 884844671 

r-nul Donduşeni, s. Ţaul
tel: +(373 251) 61-3-84, +(373 251) 61-3-44
cehta.taul@gmail.com

11. I. P. Centrul de excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chișinău

mun. Chişinău, c. Stăuceni
tel: +(373 22) 32-74-08, +(373 22) 32-64-08
sectia_studii_cnvvc@mail.ru

12. I. P. Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei

mun. Ungheni str. Suceava nr. 1
tel: +23629178
secretariat.colegiul@border.gov.md

13. I. P. Centrul de Excelență în Administrarea Afacerilor al Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova, PIC 886697274

mun. Chișinău, bd.Iu.Gagarin, 8
tel: 022815602; 022815637
ceaauccm18@gmail.com

Şcoli Profesionale

1. I. P. Școala Profesională nr.2 din Chișinău

mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 59
tel: +(373 22) 74-29-03, +(373 22) 74-14-08
Fax +(373 22) 74-83-08
www.sp2chisinau.md
sp2chisinau@gmail.com

2. I. P. Școala Profesională nr. 3 din Chișinău

mun. Chişinău, str. Decebal, 70
tel: +(373 22) 55-10-97, +(373 22) 55-10-60

3. I. P. Școala Profesională nr. 4 din Chișinău

mun. Chişinău, str. Munceşti, 790
tel: +(373 22) 52-54-29, +(373 22) 52-54-35
www.sp4.md
sp4_chisinau@yahoo.com

4. I. P. Școala Profesională nr. 5 din Chișinău

mun. Chişinău, str. Burebista, 66
tel: +(373 22) 52-32-92, +(373 22) 55-00-76
www.sp5chisinau.md
scoala_sp5@mail.ru

5. I. P. Școala Profesională nr. 6 din Chișinău

mun. Chişinău, str. Alba Iulia, 75
tel: +(373 22) 51-40-30, +(373 22) 51-41-47

6. I. P. Școala Profesională nr.7 din Chișinău PIC: 886663421

Domenii: construcții, industrie

Clipaci Diana, director adjunct pentru instruire practică și producție
clipacidiana@gmail.com 
022473694, +(373 22) 47-38-36, +(373 22) 47-38-78
mun. Chişinău, str. M. Drăgan, 3

https://sp7.md/category/parteneriate/

7. I. P. Școala Profesională nr. 9 din Chișinău

mun. Chişinău, str. I. Pelivan, 30
tel: +(373 22) 75-05-18, +(373 22) 75-09-29
sp3.chisinau@gmail.com
sp6_chisinau@mail.ru
sp7_chisinau@mail.ru
sp9@inbox.ru

8. I. P. Școala Profesională nr. 10 din Chișinău

mun. Chişinău, str. Otovască, 27
tel: +(373 22) 47-70-46, +(373 22) 47-51-67
www.sp10.md
sp10.chisinau@gmail.com

9. I. P. Școala Profesională nr. 11 din Chișinău

mun. Chișinău, str. Făntalului, 8
mun.Chișinău, str. Cogîlniceanu, 83
tel: +(373 22)24-17-09
tel: +(373 22)23-81-50
sp11.chisinau@gmail.com

10. I. P. Școala Profesională com. din Bubuieci, Chișinău

com. Bubuieci, mun.Chișinău, str. Livezilor, 25
tel: +(373 22) 41-49-71, +(373 22) 41-48-79
www.sm4bubuieci.md
spbubuieci@yahoo.com

11. I. P. Școala Profesională nr 1 din Bălți

mun. Bălţi, str. I. Franco, 9
tel: +(373 231) 71-357, +(373 231) 71-440
www.sp1balti.md
www.sp1balti.blogspot.com
sp1.balti@gmail.com

12. I. P. Școala Profesională nr. 3 din Bălți

mun. Bălţi, str. Victoriei, 62 “a”
tel: +(373 231) 30-366, +(373 231) 30-364
www.sp3balti.blogspot.com
sp3_balti@mail.md

13. I. P. Școala Profesională nr. 4 din Bălți

mun. Bălţi, str. I. Franco, 7
tel: +(373 231) 72-457, +(373 231) 70-531

14. I. P. Școala Profesională nr. 5 din Bălți PIC: 887555433

Domenii: electronică și automatică; vehicule cu motor, nave și aeronave; electricitate și energie, domeniul TIC

Lucia Caraiman, director
lucicaraiman@gmail.com, sp5balti@gmail.com
+(373 231) 72-334, +(373 231) 73-199
mun. Bălţi, str. I. Franco, 15

www.sp5.md

15. I. P. Școala Profesională din Ciumai, Taraclia

s. Ciumai, raionul Taraclia
tel: +(373 294) 33-913, +(373 294) 33-911
sm13_ciumai@yahoo.com

16. I. P. Școala Profesională din Corbu, Dondușeni

MD-5119 s.Corbu, raionul Donduşeni
tel: +(373 251) 42-320
sm13_ciumai@yahoo.com

17. I. P. Școala Profesională din Briceni

or.Briceni, str. Turghenev, 59
tel: +(373 247) 22-332, +(373 247) 23-728
http://scoalaprofesionalacorbu.md/
spcorbu@gmail.com

18. I. P. Școala Profesională din Cupcini

raionul Edineţ, din Cupcini, str. Chişinău, 5
tel: +(373 246) 71-591, +(373 246) 72-497
sp1_cupcini@mail.ru

19 I. P. Școala Profesională din Drochia

or. Drochia, str. Chişinăului, 27
tel: +(373 252) 28-417, +(373 252) 22-278
spp.drochia@gmail.com

20. I. P. Școala Profesională din Glodeni

or. Glodeni, str. Ştefan cel Mare, 11
tel/fax +(373 249) 22-104, tel.+(373 249) 22-764
sm17_glodeni@mail.md

21. I. P. Școala Profesională din Rîșcani

or. Rîşcani, str. A. Lăpuşneanu, 32
tel: +(373 256) 28-451, +(373 256) 28-883
sp_riscani@mail.md

22. I. P. Școala Profesională din Soroca

or. Soroca, str. Ştefan cel Mare, 6
tel: +(373 230) 22-210, +(373 230) 22-533
www.spsoroca.md
sp.soroca@gmail.com

23. I. P. Școala Profesională din Florești

or. Floreşti, str. M. Costin, 34
raionul Floreşti, din Mărculeşti
tel: +(373 250) 22-182, +(373 250) 20-658
tel: +(373 250) 45-403, +(373 250) 45-234
www.scoalaprofesionala.eu
sp.floresti@gmail.com

24. I. P. Școala Profesională com. Cuhureștii de Sus, Florești

raionul Floreşti, com. Cuhureştii de Sus
tel: +(373 250) 57-325, +(373 250) 57-368
sp.cuhurestiidesus@gmail.com

25. I. P. Școala Profesională din Alexăndreni, Sîngerei

raionul Sîngerei, com. Alexăndreni, str. Independenţei, 4
tel: +(373 262) 60-558, +(373 262) 60-515 +(373 262) 61-0066
http://scoala-profesionala-com-alexan.webnode.ro/
spalexandreni@gmail.com

26. I. P. Școala Profesională din Telenești

or. Teleneşti, str. Ştefan cel Mare, 41
tel: +(373 258) 22-132
http://sptelenesti.wordpress.com/
telenestisp@mail.md

27. I. P. Școala Profesională din Rezina

or. Rezina, str. Matrosov, 6
tel: +(373 254) 24-362, +(373 254) 23-640
scoalaprofesionala.rezina@inbox.ru

28. I. P. Școala Profesională din Orhei

or. Orhei, str. 31 August, 80
tel: +(373 235) 22-200, +(373 235) 20-656
sp_orhei@mail.md

29. I. P. Școala Profesională din Ungheni

or. Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 149
tel: +(373 236) 33-835, +(373 236) 34-033
sp_ungheni@mail.ru

30. I. P. Școala Profesională din Nisporeni

or. Nisporeni, str. Suveranităţii, 12
tel: +(373 264) 22-297, +(373 264) 23-556
sp_nisporeni@mail.ru

31. I. P. Școala Profesională din Călărași

or. Călăraşi, str. Ştefan cel Mare, 42
tel: +(373 244) 22-454, +(373 244) 23-403
sp.calarasi@gmail.com

32. I. P. Școala Profesională din Criuleni

or. Criuleni, str. 31 August, 130
tel: +(373 248) 22-184, +(373 248) 22-251
www.spcriuleni.ucoz.com
sp_criuleni@mail.ru

33. I. P. Școala Profesională din Hîncești

or. Hînceşti, str. Chişinău, 17
tel: +(373 269) 22-140, +(373 269) 22-167
www.sphincesti.md
hincesti.sp@gmail.com

34. I. P. Școala Profesională din Leova

or. Leova, str. Independenţei, 60
tel: +(373 263) 22-185, +(373 263) 22-232
www.spleova.md
sp.leova@gmail.com

35. I. P. Școala Profesională din Cimișlia

or. Cimişlia, str. Ştefan cel Mare, 12
tel: +(373 241) 23-135, +(373 241) 23-676
sp_cimislia@mail.md

36. I. P. Școala Profesională din Căușeni

or. Căuşeni, str. Unirii, 30
tel: +(373 243) 25-905
www.spcauseni.md
spcauseni08@rambler.ru
spcauseni@mail.ru

37. I. P. Școala Profesională din Ștefan Vodă

or. Ştefan Vodă, str. 31 August, 12
s. Viişoara, raionul Ştefan-Vodă
tel: +(373 242) 23-439, +(373 242) 22-960
tel: +(373 242) 31-221
spstefanvoda@gmail.com

38. I. P. Școala Profesională nr. 1 din Cahul

or. Cahul, str. Şolohov, 40
Tel +(373 299) 4-06-03, +(373 299) 4-02- 69, +(373 299) 4-02-69,
www.sp1cahul.md
spcahul@gmail.com

39. I. P. Școala Profesională nr. 2 din Cahul, PIC: 878509892

or. Cahul, str. Ştefan cel Mare, 125
tel: +(373 299) 34-903, +(373 299) 34-808
www.sp2cahul.md
sp2.cahul@gmail.com

40. I. P. Școala Profesională din Comrat, UTA Găgăuzia

mun. Comrat, U.T.A. Găgăuzia, str. Lenin, 204
tel: +(373 298) 22-383, +(373 298) 25-056
sp_comrat@mail.md

41. I. P. Școala Profesională din Ceadîr Lunga, UTA Găgăuzia, PIC 886722688

Domenii: Electricitate și energie, Mecanică și prelucrarea metalelor, Prelucrarea alimentelor, Construcții și inginerie civilă, Horticultură, Servicii hoteliere, restaurante și alimentație publică, Servicii de transport 

Vladimir Slepțov
sleptsov.v@list.ru, profteh@mtc-cg.md

or. Ceadîr-Lunga, U.T.A. Găgăuzia, str. Lenin, 3
tel: +(373 291) 23-141, +(373 291) 23-147

http://proftehceadir.md/

42. I. P. Școala Profesională din Vulcănești, UTA Găgăuzia

or. Vulcăneşti, U.T.A. Găgăuzia, str. Cahulului, 62
tel: +(373 298) 23-792, +(373 298) 23-553
spvulcanesti@mail.ru

Colegii

1. I. P. Colegiul de Ecologie din Chişinău PIC: 887628959

Domenii: Ecologia și protecția mediului, Gospodărirea și protecția apelor, Silvicultura, Meteorologia, Turism, Piscicultura și acvacultura, Tehnologia produselor cosmetice și medicinale, Geodezia, topografia, Catrografierea, Servicii antiincendiare

Vitalii COICA
Director adjunct pentru instruire practică

+373 22555261, +(373 22) 55-91-67
colecologie@gmail.com, cvm710@yahoo.com

mun. Chişinău, str. Burebista, nr. 70

www.colecologie.md

2. I. P. Colegiul Tehnologic din Chişinău PIC: 890882727

Domenii: Textile, masini si aparate de uz casnic

Șereujeva Anjelica
022 493048, +(373 22) 44-42-72, +(373 22) 49-30-08 
anjelica.shereuzheva@gmail.com, coltehnologic@gmail.com
mun. Chişinău, str. B. Voievod, nr. 8/1

http://colegiultehnologic.md

3. I. P. Colegiul “Alexei Mateevici” din Chişinău

mun. Chişinău, str. A. Puşkin, nr. 54
tel: +(373 22) 24-46-05, +(373 22) 22-02-41
infocolpedagog@mail.ru

4. I. P. Colegiul de Industrie Uşoară din Bălţi

mun. Bălţi, str. I. Franco, nr. 17
tel: +(373 231) 7-25-37, +(373 231) 7-13-61
www.ciub.edupage.org
colindus.balti@gmail.com

5. I. P. Colegiul Politehnic din Bălţi

mun. Bălţi, str. I. Franco, nr. 11
tel: +(373 231) 7-20-94, +(373 231) 7-12-13
http://cpbmd.info
colegiulbalti@gmail.com

6. I. P. Colegiul Tehnic Feroviar din Bălţi

mun. Bălţi, str. Bucovinei, nr. 101
tel: +(373 231) 7-03-98, +(373 231) 6-55-54
http://ctfm.md/
railwaycollegemd@gmail.com

7. I. P. Colegiul de Construcţii din Hînceşti PIC 886662451

Tîmbur Zinaida

colegiuhincesti@gmail.com

or. Hînceşti, str. Marinescu 10-A
tel: +(373 269) 2-36-03, +(373 269) 2-26-21
http://cch.md

8. I. P. Colegiul „Iulia Haşdeu” din Cahul

or. Cahul. str. Dunării, nr. 36
tel: +(373 299) 4-14-91, +(373 299) 4-15-30, +(373 299) 4-12-13
http://cihcahul.md
cihsecretariat@cihcahul.md

9. I. P. Colegiul “Gheorghe Asachi” din Lipcani PIC: 887852544

Domenii: Educație timpurie si drept administrativ, Servicii administrative și de secretariat

Didic DANIELA , director
didicdaniella@gmail.com, colegiullipcani@gmail.com
+(373 247) 61-404, +(373 247) 61-842
or. Lipcani, str. Independenţei, nr. 15

https://colegiullipcani.md/

10. I. P. Colegiul “Vasile Lupu” din Orhei

or. Orhei, str. V. Mahu, nr. 162
tel: +(373 235) 2-46-54, +(373 235) 2-36-34, +(373 235) 2-16-76
http://colegiu.md
colpedagogorhei@gmail.com

11. I. P. Colegiul “Mihai Eminescu” din Soroca PIC: 894484240

Domenii: Asistență socială, Servicii administrative și de secretariat; Educație timpurie; Învățământ primar; Jurisprudență; Turism; Teologie

Romașcan Ludmila
+(373 230) 2-31-91, +(373 230) 2-31-25
mileyxxx@mail.ru, soroca.colped@rambler.ru
or. Soroca, str. I. Creangă, nr. 19

http://colegiulmeminescusoroca.educ.md/

12. I. P. Colegiul “Mihail Ciachir” din Comrat

or. Comrat, UTA „Găgăuzia”, str. Lenin, nr. 160
tel: +(373 298) 2-25-04 , +(373 298) 2-29-88
cpcomrat.educ.md
comratpedcol@mail.ru

13. I. P. Colegiul de Muzică şi Pedagogie din Bălţi

or. Bălţi, str. C. Porumbescu, nr. 18
tel: +(373 231) 2-05-69, +(373 231) 2-52-89
http://cmp-balti.md
colegiul.muzical@mail.ru; colegiumuzical@gmail.com

14. I. P. Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” din Chişinău

mun. Chişinău, str. Independenţei, nr. 1
tel: +(373 22) 76-64-96, +(373 22) 77-26-41, +(373 22) 76-66-39
http://colegiuarte.md
colarteplamadeala@rambler.ru

15. I. P. Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca

or. Soroca, str. Ştefan cel Mare, nr. 39
tel: +(373 230) 2-33-35, +(373 230)2-33-57
www.colartenbsoroca.md
colartesoroca@gmail.com

16. I. P. Colegiul Naţional de Coregrafie din Chişinău

or. Chişinău, str. M. Eminescu, nr. 31
tel: +(373 22) 22-77-05, +(373 22) 21-35-94
colegcoregraf@mail.ru

17. I. P. Colegiul de Inginerie din Strășeni

or. Străşeni, str. V. Crăsescu, nr. 1
tel: +373 60 286 086
http://colegiu-inginerie.md/
colegiul.inginerie@gmail.com
secretariat@colegiu-inginerie.md

18. Colegiul de Medicină Bălţi PIC: 887728675

Domenii: Specialitate Îngrijirea pacientului, Calificare Asistent (5 ANI)
Specialitate Medicină , Calificare Asistent medical (3 ANI)

Aliona BELEAC
+373079944892, +(373 231) 3-22-83, +(373 231) 3-20-06
aliona.beleak@gmail.com, colmedbalti@gmail.com
or. Bălţi, str. Decebal, nr. 101

www.cmdb.md

19. Colegiul de Medicină Ungheni PIC: 888022003

Domenii: Sănătate și asistență socială

Rusu Doina, Șef secție educație
doina.rusux5@gmail.com, colmedun@gmail.com
+(373 236) 2-21-08, +(373 236) 2-44-59
or. Ungheni, str Mihai Eminescu, nr. 73

http://colmedun.md/

20. Colegiul de Medicină Orhei

or. Orhei, str. Renaşterii Naţionale, nr. 7
tel: +(373 235) 2-18-93, +(373 235) 2-33-78
www.cm-orhei.org
colegiul-med@mail.ru

21. Colegiul de Medicină Cahul PIC: 887730518

Domenii: Sănătate și asistență socială

BIBIC Alexandru, șef secția didactică PRI
alex_bibik@icloud.com, chcolmed@gmail.com
029935078, 068556064
Cahul, str. A. Mateevici, nr. 103/1

https://colmedcahul.md/

22. I. P. Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan”, PIC 886677486

Domenii: Tehnologia produselor de oriigine animală, Tehnologia alimentației publice, Mecanică agricolă, Mașini și utilaje agricole în mecatronică

Inga Pascari
inga.pascari91@gmail.com, colegiugrinauti@gmail.com

r-nul Ocniţa, s. Grinăuţi
tel: +(373 271) 71-5-22
https://colegiugrinauti.md/

23. I. P. Colegiul de Medicină Veterinară şi Economie Agrară din Brătuşeni

r-nul Edineţ, s. Brătuşeni
tel: +(373 246) 75-5-94
zoobrat@mail.ru

24. I. P. Colegiul Agroindustrial din Rîşcani PIC: 887612954

Domenii: Contabilitate, Merceologie, Turism, Tehnologia produselor cosmetice și medicinale, Mașini și aparate în industria alimentară, Tehnologia panificației

Babii Natalia, șef secție didactică
nataliababii11@gmail.com, colegiulriscani@gmail.com
+(373 256) 2-87-41, +(373 256) 2-87-01
or. Râşcani, str. Trandafir, nr. 37

https://www.cairiscani.md/

25. I. P. Colegiul Tehnic Agricol din Soroca

or. Soroca, str. Calea Bălţului, nr. 2
tel. +(373 230) 2-23-08; +(373 230) 2-23-27
ipctasoroca.md
ip.ctasoroca@gmail.com

26. I. P. Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi

r-nul Comrat, s. Svetlîi ,str.Lenin nr.22
tel: +(373 298) 62-4- 50, +(373 298)62-2- 40
http://colegiiagricole.md/colegiul-tehnic- agricol-din- svetlii/desprecolegiu.html
satc-svetlii@mail.ru

27. I. P. Colegiul Agroindustrial din Ungheni PIC: 887751858

Domenii: Agricultură, silvicultură, piscicultură și veterenărie; Inginerie, prelucrare și construcții; Inginerie și activități inginerești, Fabricare și prelucrare; Afaceri, administrare și drept

Boian-Pîslaru Monica, șef Secție educație,
monicapaslaruformare@gmail.com, caiungheni@gmail.com
tel: +(373 236) 2-00-56 , +(373 236) 2-27-73
or. Ungheni, str. Decebal, nr. 38

www.caiungheni.md 
 

28. Colegiul Tehnic al UTM

mun. Chişinău, str. Voluntarilor, nr. 1
tel: +(373 22) 47-07-24, +(373 22) 47-05-00
technicalcollegeoftum@gmail.com
http://www.ct.utm.md/

29. Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM

mun. Chişinău, str. Petru Rareş, nr. 18,
tel: +(373 22) 22-19-68, +(373 22) 40-27-19
https://cnc.ase.md/
cnc@ase.md

30. Colegiul Pedagogic ”Ion Creangă” din Bălți

mun. Bălți, str. Pușkin 38
tel: +(373 231) 52430
http://usarb.md
anticamera@usarb.md

31. Colegiul Cooperatist din Moldova

or. Chişinău, Bd. Gagarin, nr. 8
tel: +(373 22) 81-56-33, +(373 22) 81-56-34
ccm1944@gmail.com

32. Colegiul Internaţional de Administrare şi Business

mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa 48/8
tel: +(373 22) 54-96-95, +(373 22) 27-11-74
http://ciab.md
ciab@list.ru

33. Colegiul MondoStud Art

mun. Chişinău, str. Meşterul Manole, nr. 9
tel: +(373 22) 47-25-86, +(373 22) 47-11-81
mondostudart@mail.ru

34. Colegiul de Studii Integrate al Universității de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”

or.Drochia ,bd.Testemițanu,1
tel: +(373 252) 22 639
colegiudrochia@gmail.com

35. Colegiul de Studii Administrative și Fiscale

mun. Chişinău, str. Bulboaca23
tel: +(373 22) 47 30 33
colegiu.fiscal@gmail.com

36. Colegiul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova

mun. Chişinău,str. Vlaicu Parcalab, nr. 52
tel: +(373 22) 22-00-29
office@ulim.md