Întrebări frecvente

1. Ce tipuri de burse oferă Programul Erasmus+ pentru studenții din Republica Moldova?

Burse pentru studii & stagii de practică – Mobilitatea Internațională de Credite 

Burse pentru Programe de Masterat – Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM)

2. Ce e mobilitatea internațională de credite? 

Mobilitatea internațională de credite poate fi definită ca perioadă limitată de studii sau instruire peste hotare (în cadrul ciclului curent de studii din țara dvs. de origine) în scopul obținerii creditelor. În urma perioadei de mobilitate, studenții revin pentru a-și continua studiile în instituția din țara de origine, unde creditele acumulate sunt recunoscute. 
De mai mult de 35 de ani, UE finanțează programul Erasmus+, iar peste 12 milioane de beneficiari au participat la schimburile academice și de tineret. 

3. Cât poate dura un program de studii sau practică Erasmus+ pentru studenți?

Mobilitate Internațională de Credite – studii sau stagiu de practică: de la 2 la 12 luni pe ciclu de studiu (Licenţă, Masterat şi Doctorat) 

Programe Comune de Masterat Erasmus Mundus (EMJM) – de la 12 la 24 de luni

4. În ce țări pot studia sau face practică prin programul Erasmus+ Mobilitatea Internațională de Credite?

E posibil să studiați în instutuțiile din țările de program Erasmus+ (cele 27 de state UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Macedonia de Nord, Serbia și Turcia), în cazul în care acestea au semnat un acord inter-instituțional cu instituția din țara dvs. de origine. Pentru a afla exact unde puteți studia/face practică, vă rugăm să contactați Departamentul Relații Internaționale din cadrul universității la care vă faceți studiile. 

5. Cum să aflu dacă sunt eligibil pentru a studia/face practica peste hotare prin Mobilitatea Internațională de Credite Erasmus+?

Pentru aceasta e nevoie să fiți student înregistrat la o instituție de învățământ superior acreditată din Moldova în cadrul ciclului de licență, masterat sau doctorat. Criteriile de selecție pentru a studia sau a face practică peste hotare prin Erasmus+ sunt stabilite de instutuția de învățământ superior (de exemplu, performanța academică a candidatului, experiența precedentă de mobilitate, motivația, cunoașterea limbii străine etc). Selectarea studenților se va efectua în mod transparent, coerent și documentat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați site-ul universității dvs. sau să contactați direct Departamentul Relații Internaționale.

6. Cum găsesc o bursă Erasmus+?

Mobilitatea Internațională de Credite & Stagii de Practică
Contactați Departamentul Relaţii Internaţionale din cadrul universității dvs, pentru a afla cu ce universități aceasta are acorduri de colaborare și pentru care programe de studii este deschisă mobilitatea internațională de credite.

Programe Comune de Masterat Erasmus Mundus (EMJMD) 

https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/erasmus-mundus-catalogue_en

7. Există o limită de vârstă pentru a aplica la acțiunile de Mobilitate Internațională de Credite Erasmus+?

Nu există o limită de vârstă pentru a participa la oricare din acțiunile de Mobilitate Internațională de Credite Erasmus+. Totuși, va trebui să întruniți criteriile de aplicare, definite de către instutuțiile de învățământ superior.

8. Programul e accesibil pentru studenții cu necesități speciale?

Toate acțiunile Erasmus+ sunt deschise pentru persoanele cu necesități speciale. Scopul programului e promovarea echității și incluziunii prin facilitarea accesului pentru studenții ce vin dintr-un mediu dezavantajat și au posibilități limitate, cum ar fi dizabilități mintale, fizice, senzoriale etc.

9. Este posibil să beneficiez de mai multe experiențe de Mobilitate Internațională de Credite Erasmus+ în calitate de student?

Erasmus+ permite mai multe Mobilități Internaționale de Credite Erasmus+, atât timp cât durata minimă pentru fiecare acțiune și maximumul total de 12 luni per ciclu de studiu e respectat. Studenții cu ciclu prelungit de studii, precum cei de la medicină sau arhitectură, pot beneficia de mobilități de până la 24 de luni per ciclu de studii. 

10. Anterior am participat într-un program european de voluntariat în cadrul programului Youth in Action. Aș putea beneficia de programul Mobilitați Internaționale de Credite Erasmus+?

Da. Participarea în cadrul programului Youth in Action nu e considerată parte a programului Mobilităților Internaționale de Credite Erasmus+.

11. Cum aș putea să aplic pentru Mobilitate Internațională de Credite Erasmus+?

Aplicarea are loc prin intermediul instituției dvs. de învățământ superior, indiferent de tipul de mobilitate care vă interesează. Departamentul Relații Internaționale din cadrul universității dvs. vă va informa despre condițiile de participare în cadrul acțiunilor de mobilitate: detalii despre procesul de selecție, documentele pe care e nevoie să le pregătiți, instituțiiile unde puteți pleca și cerințele pe care va trebui să le respectați pe parcursul aflării în mobilitate.

12. Unde pot găsi lista Programelor de Masterat Comune Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Masters - EMJM)?

Întreaga listă cu programele EMJM e disponibilă pe site-ul Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA) și poate fi accesată aici: https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/erasmus-mundus-catalogue_en. În vara fiecărui an, noi programe sunt adăudate la această listă. Aplicațiile pentru EMJM se deschid în ultimul cvartal al fiecărui an, iar studiile încep în septembrie/octombrie a anului următor.

13. Care sunt condițiile pentru a obține o bursă în cadrul Programelor de Masterat Comune Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Masters - EMJM)?

Studenții aplică la programul EMJM prin intermediul website-ului programului. Doar studenții selectați să participe în EMJM sub egida Erasmus+ pot primi bursă, însă există și posibilitatea de studii contra plată în cadrul acestui program. Înainte să aplicați pentru programele EMJM, asigurați-vă de următoarele condiții: 
- că dețineți diploma de licență obținută în cadrul unei universități acreditate în Republica Moldova. Unele programe EMJM pot accepta studenți aflați în ultimul an de studii la licență; 
- că nu ați obținut anterior o bursă EMJM.