Învățământul profesional tehnic în Moldova

Programul Erasmus+ oferă instituţiilor de învăţământ profesional tehnic europene posibilitatea să încheie parteneriate cu instituții din afara UE și să elaboreze programe de mobilitate, de cooperare internațională pentru consolidarea capacităților și dezvoltarea personalului didactic în țări din afara spațiului european comun.

În Republica Moldova există următoarele tipuri de instituţii de învăţămînt profesional tehnic:
a) instituţii de învăţământ profesional tehnic secundar – şcoli profesionale;
b) instituţii de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar – colegii; 
c) instituţii de învăţământ profesional tehnic cu programe combinate – centre de excelenţă.

Învăţământul profesional tehnic constituie un nivel de învăţământ ancorat de procesele economice şi sociale actuale, dar şi de cele de perspectivă. Astfel, în contextul reformării sistemului educational în Republica Moldova, învăţământul profesional tehnic, trebuie să devină flexibil şi competitiv, orientat la cerinţele pieţii muncii.

Codul educaţiei al Republicii Moldova, adoptat în 2014, oferă oportunităţi de modernizare a învăţământului profesional tehnic. Aceste oportunităţi se referă atât la consolidarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor de învăţământ şi dezvoltării de resurse umane, cât şi la dezvoltarea curriculară.

Oferta educațională a instituţiilor de învăţământ profesional tehnic din țără este variată și cuprinde mai mult de 80 de meserii și 100 de specialități și se ajustează în fiecare an la necesitățile pieței muncii.