„Predarea și învățarea bazate pe cercetare: de la politicile naționale și instituționale - la practică” – Seminar internațional HEREs

În perioada 28-29 mai 2018, la Universitatea din Muntenegru, Podgorica, a avut loc Seminarul Experților în domeniul Învățământului Superior (HEREs) „Predarea și învățarea bazate pe cercetare: de la politicile naționale și instituționale - la practică.

Republica Moldova a fost reprezentată la acest eveniment de către expertul HERE Florentin Paladi, prof univ., dr. hab., prorector la Universitatea de Stat din Moldova și Cristina Gherman, dr., administratoare în cadrul Oficiului Național Erasmus+.

Seminarul a evidențiat diferite modele și metode ale predării și învățării bazate pe cercetare în instituții de învățământ din Uniunea Europeană și din țările partenere, pentru o mai bună aplicare acestora în țările în care sunt stabilite echipele de experți HEREs.

Seminarul a oferit o perspectivă clară asupra aplicării politicilor și practicilor naționale și instituționale privind predarea și învățarea bazate pe cercetare. De asemenea, evenimentul a constituit o bună ocazie pentru schimbul de experiență internațional privind implementarea învățării bazate pe cercetare.