PROIECTE DE CONSOLIDARE A CAPACITĂȚILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR 2018

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură din cadrul Comisiei Europene a anunțat proiectele de Consolidare a Capacităților în Învățământul Superior (CBHE) a căror finanțare a fost aprobată în cadrul programului  Erasmus+ în anul 2018.

Potrivit rezultatelor selecției, universitățile din Republica Moldova vor fi beneficiare a două proiecte internaționale CBHE, cu o valoare totală de circa 1.8 milioane de Euro.

1. COMPASS - TOWARDS EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG LEARNING MODEL IN MOLDOVA.

Instituție aplicantă:  Academia de Studii Economice din Moldova

Parteneri din Moldova: Academia de Studii Economice din Moldova, Academa de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Universitatea de Educație Fizică și Sport, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creanga”, Universitate Comercial Cooperatistă a Moldovei, Universitatea de Stat din Comrat, Consiuliul Rectorilor ai Republicii Moldova, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Coordonator național: Olesea SÂRBU, oleseasarbu@gmail.com

2. MINERVA - STRENGTHENING RESEARCH MANAGEMENT AND OPEN SCIENCE CAPACITIES OF HEIS IN MOLDOVA AND ARMENIA.

Instituție aplicantă:  Academia de Studii Economice din Moldova

Parteneri din Moldova: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie, Universitatea Tehnică din Moldova, Consiuliul Rectorilor ai Republicii Moldova, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Coordonator național: Olesea SÂRBU, oleseasarbu@gmail.com