PROIECTE DE CONSOLIDARE A CAPACITĂȚILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR 2019

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a Comisiei Europene a făcut publice rezultatele selecției Proiectelor Erasmus+ de Consolidare a Capacităților în Învățământul Superior (CBHE), ediția 2019.

Potrivit rezultatelor selecției de proiecte din apelul EAC/03/2018, Universitățile din Republica Moldova sunt parte a patru proiecte CBHE, în unul dintre proiecte având rol de coordonator, iar în alte trei  în calitate de partener.

1. MHELM - MOLDOVA HIGHER EDUCATION LEADERSHIP AND MANAGEMENT

Instituție aplicantă: Universitatea Tehnică a Moldovei, Republica Moldova

Instituții din Republica Moldova: Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Studii Economice a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți, Universitatea de Stat B.P.Hasdeu din Cahul, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu din Republica Moldova, Universitatea de Stat din Moldova

Coordonator național: Larisa BUGAIAN, larisa.bugaian@adm.utm.md

2. SPRING - SETTING PEER REVIEW INSTRUMENTS AND GOALS FOR MEDICAL (HEALTH) EDUCATION

Instituție aplicantă: BAU International University, Batumi, Ltd., Georgia

Instituții din Republica Moldova: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu din Republica Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei

Coordonator național: Evelina GHERGHELEGIU, evelina.gherghelegiu@usmf.md

3. UNICLAD - ENHANCING CAPACITY OF UNIVERSITIES TO INITIATE AND TO PARTICIPATE IN CLUSTERS DEVELOPMENT ON INNOVATION AND SUSTAINABILITY PRINCIPLES

Instituție aplicantă: Kauno Kolegija, Lituania

Instituții din Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Comrat, Srl "Fabrica Oloi Pak", Terafix.

Coordonator național: Elena SCRIPNIC, e.scripnic@uasm.md

4. GEOBIZ - BUSINESS DRIVEN PROBLEM-BASED LEARNING FOR ACADEMIC EXCELLENCE IN GEOINFORMATICS

Instituție aplicantă: Sveuciliste u Zagrebu, Croația

Instituții din Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea Tehnică a Moldovei

Coordonator național: Livia NISTOR-LOPATENCO, livia.nistor@fcgc.utm.md