Proiecte Eligibile

Acțiuni în care Republica Moldova este eligibilă în cadrul Programului Erasmus+

Instituțiile din Republica Moldova pot aplica direct sau în calitate de partenere în Acțiunile Programului Erasmus+. În același timp, pentru unele tipuri de proiecte instituțiile din Republica Moldova nu sunt eligibile pentru participare, la moment. 

Pentru informații detaliate, puteți consulta Ghidul Programului Erasmus+.

Vedeți în continuare lista proiectelor și statutul pe care îl pot avea instituțiile din Republica Moldova. 

ACȚIUNEA-CHEIE 1

Mobilitatea persoanelor în sfera tineretului

ELIGIBIL ÎN CALITATE DE PARTENER

Mobilitatea persoanelor în sfera învățământului superior

ELIGIBIL ÎN CALITATE DE PARTENER

Mobilitatea persoanelor în sfera educației și formării profesionale (VET)

ELIGIBIL ÎN CALITATE DE PARTENER

Mobilitatea persoanelor în sfera învățământului școlar

NEELIGIBIL

Mobilitatea persoanelor în sfera educației pentru adulți

NEELIGIBIL

Schimburi virtuale în sectorul învățământului superior și al tineretului

ELIGIBIL ÎN CALITATE DE PARTENER

ACȚIUNEA-CHEIE 2

Parteneriate pentru cooperare

ELIGIBIL ÎN CALITATE DE PARTENER

Parteneriate la scară mică

NEELIGIBIL

Centre de excelență profesională

ELIGIBIL ÎN CALITATE DE PARTENER

Academii pentru cadre didactice Erasmus+

NEELIGIBIL

Acțiunile Erasmus Mundus

ELIGIBIL ÎN CALITATE DE APLICANT DIRECT & PARTENER 

Alianțe pentru inovare

ELIGIBIL ÎN CALITATE DE PARTENER

Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior

ELIGIBIL ÎN CALITATE DE APLICANT DIRECT & PARTENER 

Consolidarea capacităților în domeniul educației și formării profesionale

ELIGIBIL ÎN CALITATE DE PARTENER

Consolidarea capacităților în domeniul tineretului

ELIGIBIL ÎN CALITATE DE APLICANT DIRECT & PARTENER 

Consolidarea capacităților în domeniul sportului

ELIGIBIL ÎN CALITATE DE APLICANT DIRECT & PARTENER 

Evenimente sportive europene non-profit

NEELIGIBIL

ACȚIUNEA-CHEIE 3

Sprijin pentru reformarea politicilor

NEELIGIBIL

Tineretul european împreună

NEELIGIBIL

ACȚIUNILE JEAN MONNET

Catedre 

ELIGIBIL ÎN CALITATE DE APLICANT DIRECT 

Module 

ELIGIBIL ÎN CALITATE DE APLICANT DIRECT 

Centre de excelență

ELIGIBIL ÎN CALITATE DE APLICANT DIRECT 

 Acțiuni Jean Monnet Policy Debate: Politici externe

ELIGIBIL ÎN CALITATE DE APLICANT DIRECT & PARTENER  

Acțiuni Jean Monnet în alte domenii de educație și formare

NEELIGIBIL