PROIECTE JEAN MONNET 2017

În urma apelului EAC/A03/2016, lansat de către Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură din cadrul Comisiei Europene în cadrul Acțiunii Jean Monnet, au fost selectate pentru finanțare 198 de proiecte, inclusiv unul în Republica Moldova, care au drept scop promovarea excelenței în predare și cercetare în domeniul studiilor Uniunii Europene.

1. MIGRAȚIA CA FACTOR DEFINITORIU DE INFLUENȚĂ ASUPRA SECURITĂȚII UNIUNII EUROPENE

Denumirea Acțiunii: Jean Monnet Module

Numele Aplicantului: Institutul de Relații Internaționale.