Rezultatele selecției 2020 a proiectelor Erasmus+ CBHE au fost anunțate

Agentia Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a Comisiei Europene (EACEA) a publicat rezultatele selecției 2020 pentru proiectele de Consolidare a capacităților în învățământul superior (CBHE). Prin urmare, 164 de proiecte au fost desemnate câștigatoare, 4 dintre ele desfășurându-se cu participarea  universităților din Republica Moldova. 

În continuare vă prezentăm o scurtă descriere a proiectelor ale căror instituții coordonatoare sau partenere sunt universitățile din Moldova:

1. CONNECT - Connecting universities - industry through smart entrepreneurial cooperation and competitive intelligence of students in Moldova, Georgia and Armenia.

Instituția coordonatoare: Universitatea de Stat din Moldova 
Instiituții partenere din RM: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, Universitatea Tehnică a Moldovei, Asociația pentru Susținerea Inovării și Dezvoltării Durabile Impuls 
Țări partenere: Moldova, Georgia, Armenia
Țări de program: România, Letonia, Finlanda, Bulgaria

Coordonator național: Elena Simciuc, simciuc.elena@gmail.com

2. COOPERA - Integrating Dual Higher Education In Moldova and Ukraine
Instituția coordonatoare: Academia de Studii Economice din Moldova
Instiituții partenere din RM: Ministerul Educației, Culturii si Cercetarii, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei
Țări partenere: Moldova, Ucraina
Țări de program: Slovenia, Polonia, Estonia, Germania, Bulgaria

Coordonator național: Olesea Sârbu, oleseasarbu@gmail.com 

3. QFORTE - Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova
Instituția coordonatoare: Universitatea de Stat din Moldova
Instiituții partenere  din RM: Academia de Studii Economice din Moldova, Agenția Nationala de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, Universitatea de Stat din Comrat, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat B.P.Hasdeu din Cahul, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere”
Țără partener: Moldova
Țări de program: Slovenia, Franța, Estonia, Germania

Coordonator național: Nadejda Velișco, nvelisco@gmail.com

4. WBL4JOB - Introducing work-based learning in higher education systems of Armenia and Moldova for better employability of graduates
Instituția coordonatoare: Universite Francaise En Armenie Fondation 
Instiituții partenere din RM: Ministerul Educației, Culturii și Cercetatrii, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, BC Moldinconbank SA
Țări partenere: Moldova, Armenia
Țări de program: Franța, Belgia, Austria

Coordonator național: Nelli Amarfii-Railean, namarfii@yahoo.com