Rezultatele selecției 2022 a proiectelor Erasmus+ CBHE

Agentia Europeană Executivă pentru Educație și Cultură a Comisiei Europene (EACEA) a publicat rezultatele selecției 2022 pentru proiectele de Consolidare a capacităților în învățământul superior (CBHE). Prin urmare, 145 de proiecte au fost desemnate câștigatoare, 3 dintre ele desfășurându-se cu participarea universităților din Republica Moldova. 

În continuare vă prezentăm o scurtă descriere a proiectelor ale căror instituții coordonatoare sau partenere sunt universitățile din Moldova:

1. Skills4Future - Developing and improving the STEAM skills of students and teachers for curriculum innovation and sustainable development of higher education institutions and local businesses, ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2

Instituția coordonatoare: UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI (România)

Instiituții partenere din RM: Universitatea De Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea Agrară de Stat din Moldova (absorbită de Universtivatea Tehnică a Moldovei din iulie 2022), Universitatea de Stat „B.P.Hașdeu” din Cahul, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Institutul Național de Cercetări Economice al Academiei de Știnte a Moldovei (absorbit de Academia de Studii Economice din Moldova din iulie 2022), Business Incubator Cahul, Consens NGO, AO Asociatia pentru Promovarea Antreprenoriatului,  Asociația Obșteasca Rețeaua de Transfer Tehnologic al Moldovei, Asociația Obștească Centrul de Educație și Dezvoltare Rurală, Centrul de Business din Cahul.

Instiituții partenere din Europa: ACADEMY OF ECONOMIC STUDIES FROM BUCHAREST (ASE) (Romania), LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (TUL) (Poland) 

2. MEDIA - Strengthening the quality of online education in HEIs in Moldova and Armenia, ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-3.

Instituția coordonatoare: Universitatea de Stat din Moldova

Instiituții partenere din RM: Universtivatea Tehnică a Moldovei, Universitatea De Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea Agrară de Stat din Moldova (absorbită de Universtivatea Tehnică a Moldovei din iulie 2022), Asociatia Pentru Sustinerea Inovațiilor și Dezvoltării Durabile Impuls, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova

Instiituții partenere din Europa: Fachhochschule des Mittelstandes (Fhm) Gmbh – University of Applied Sciences (Germania), Lappeenrannan-Lahden Teknillinen Yliopisto Lut (Finlanda), Biznesa Makslas Un Technologiju Augstskola Riseba (Letonia).

3. DEFEP - Distance Education for Future: best EU practices in response to the requests of modern higher education seekers and labor market, ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2.

Instituția coordonatoare: Petro Mohyla Black Sea National University (Ucraina)

Instiituții partenere din RM: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Agrară de Stat din Moldova (absorbită de Universtivatea Tehnică a Moldovei din iulie 2022)

Instituții partenere din Europa: Universitat Des Saarlandes (Germania), Universidad Rey Juan Carlos (Spania), Universita Degli Studi di Palermo (Italia)

4. ENRICHER-hubs - dEsigNing gReen tourIsm Concepts tHrough lEaRning, ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2.

Instituția coordonatoare: HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY (Finlanda)

Instiituții partenere din RM: UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE SI ECONOMICE EUROPENE ”CONSTANTIN STERE”, UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, UNIVERSITATEADE STAT DIN COMRAT

Instituții partenere din Europa: MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK INTERNATIONALE HOCHSCHULE GMBH (Austria), UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA (Italia)

Instituții partenere din afara UE: AKAKI TSERETELI STATE UNIVERSITY (Georgia), IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI STATE UNIVERSITY - TESAU (Georgia)