Seminar Internațional HEREs – „Recunoașterea: impact pentru accesul transfrontalier la învățământul superior și la mobilitate”.

Un Seminar Internațional pentru Echipele de Experți în Domeniul Învățământului Superior privind recunoașterea calificărilor academice și profesionale a avut loc în perioada 10-11 iunie, 2019, la Chișinău.

Evenimentul, organizat de către Consorțiul SPHRE și Oficiul Național Erasmus+ în Moldova în parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei, a reunit peste 70 de participanți internaționali, membri ai comunității Experților în domeniul Reformei Învățământului Superior.

Subiectul acestui seminar a fost deosebit de important pentru înțelegerea mecanismelor de recunoaștere, deoarece fără aceasta, strategiile de mobilitate internațională nu pot fi considerate viabile, atât la nivel de sistem, cât și la nivel instituțional.

În deschiderea evenimentului au participat dl Viorel Bostan, rectorul Universității Tehnice din Moldova, dl Fabien Schaeffer, manager de proiect, reprezentant al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova și dl. Howard Davies, expert academic, membru al echipei SPHERE.

În cele două zile ale seminarului, participanților li s-a oferit o viziune asupra convențiilor internaționale de recunoaștere, a practicilor actuale în domeniu și necesității trecerii de la "echivalare" la "comparabilitate" când este vorba despre recunoașterea studiilor și calificărilor. Aspecte privind propunerea de introducere în Europa a recunoașterii automate și alte componente cheie de recunoaștere a calificărilor academice, cum ar fi recunoașterea creditelor, recunoașterea învățării anterioare, evaluarea candidaților la studii -  de exemplu refugiații - care nu dețin documente oficiale și digitizarea instrumentelor de recunoaștere, în special a Suplimentului Diplomei de studii au constituit teme de discuții.

Experții au aflat, de asemenea, despre evoluțiile din domeniul recunoașterii calificărilor profesionale, unde legislația Uniunii Europene este deosebit de relevantă pentru țările aflate în faza de preaderare. În relațiile sale cu lumea întreagă, UE a început să instituie în acordurile comerciale recunoașterea reciprocă a profesiilor precum contabilitatea și arhitectura. Acestea au efecte importante asupra dezvoltării curriculumului și asigurării calității.

Universitatea din Barcelona (Coordonator) și Asociația Europeană a Universităților (EUA) alcătuiesc în prezent consorțiul "SPHERE" (Support and Promotion for Higher Education Reform Experts), o inițiativă coordonată de Comisia Europeană și implementată de Agenția Executivă pentru Educație și Audiovizual și Cultura. SPHERE oferă instruiri și activități de networking Experților în Domeniul Reformei Învățământului Superior și Oficiilor Naționale Erasmus+ (NEO) în țările din vecinătatea UE pentru perioada 2015 – 2020.

Mai  multe fotografii de la eviment AICI.