Seminar “Predarea bazată pe cercetare” dedicat universităților și școlilor doctorale din Moldova

La 10 noiembrie 2021 a avut loc seminarul online (tip Misiune Asistență Tehnică - TAM) pentru instituțiile de învățământ superior din Moldova cu genericul “Predarea bazată pe cercetare: instrument pentru asigurarea calității și competitivității cooperării universitate-business”. Evenimentul a fost organizat de Oficiul Național Erasmus+ din Moldova, în cooperare cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, ca parte a activităților Experților pentru Reforma Învățământului Superior din cadrul Programului Erasmus+ al Uniunii Europene (SPHERE).

Formatorul evenimentului a fost Dr. Alfonso MARZAL de la Universitatea din Extremadura, Spania.

Seminarul a fost deschis de către Secretarul de Stat din cadrul Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Adriana Cazacu, care a subliniat importanța schimbului de experiență cu experții internaționali, a combinării activității de predare cu cea de cercetare în cadrul universităților din Moldova, dar și a conlucrării acestora cu mediul de afaceri local.

La seminar au fost discutate următoarele subiecte:

•    Importanța unui cadru strategic de încadrare a cercetării și învățării.
•    Bune practici și exemple tangibile despre modul în care cercetarea poate influența predarea și învățarea.
•    Rolul dual al cadrelor didactice ca cercetători și profesori și modalități de sprijinire a acestora, studii de caz.
•    Provocări, beneficii și mijloace de implicare a industriei în cercetare și în procesul de predare.
•    Antreprenoriatul și integrarea acestuia în predarea și structura programelor de studiu.
•    Cadrul politic european privind cooperarea universitate-antreprenoriat și formarea antreprenorială, studii de caz.

În jur de 100 participanți, reprezentanți ai 15 universități și ai 5 școli doctorale, au fost prezenți la eveniment. Membrii comunității științifice universitare au prezentat situația curentă în sfera cercetării în instituțiile din Republica Moldova. 

Imagine
TAM2021

În perioada 2015-2021, Oficiul Național Erasmus+ în Moldova împreună cu SPHERE au organizat 12 seminare tip Misiune Asistență Tehnică, împreună cu experți internaționali în diverse domenii ce țin de modernizarea și internaționalizarea învățământului superior. 980 de participanți, printre care cadre didactice și administrative, reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării, ai Delegației UE în Moldova, reprezentanți ai societății civile, etc. au fost prezenți în cadrul acestor evenimente.

Vă invităm să urmăriți înregistrarea video a seminarului “Predarea bazată pe cercetare: instrument pentru asigurarea calității și competitivității cooperării universitate-business”.