Sesiunea Cluster „Managementul și implementarea proiectelor CBHE: MEDIA, Skills4Future și DEFEP"

Oficiul Național Erasmus+ în Moldova a găzduit pe 2 noiembrie la sediul său sesiunea cluster „Managementul și implementarea proiectelor de consolidare a capacităților în învățământul superior (CBHE): MEDIA, Skills4Future și DEFEP". Evenimentul a reunit echipele instituționale ale proiectelor câștigătoare în cadrul apelului Erasmus+ 2022.

Astfel, reuniunea a urmărit obiectivul să devină o platformă de discuții cu privire la obiectivele și rezultatele preliminare ale proiectelor, concentrându-se pe aportul instituțiilor și părților interesate implicate, evidențiind totodată bunele practici, dar și soluțiile la provocările apărute în timpul implementării.

Pregătirea și prezentarea unei scurte informații asupra implementării proiectelor a fost efectuată de către participanții la sesiunea cluster - personalului academic și administrativ al universităților partenere. În plus, membrii fiecărui proiect au participat la completarea unui chestionar, furnizând o imagine detaliată asupra progresului și provocărilor întâmpinate.

Amintim că până în prezent, grație suportului Programului Erasmus+ în Republica Moldova au fost implementate 30 proiecte de consolidare a capacităților în învățământul superior. Acestea au bugete de la 200 mii până la un million de euro, și sprijină acțiuni de cooperare internațională, bazate pe parteneriate multilaterale între organizațiile active în domeniul învățământului superior. Proiectele CBHE sprijină relevanța, calitatea, modernizarea și capacitatea de adaptare a învățământului din țările terțe care nu sunt asociate la programul Erasmus+, precum e Republica Moldova, pentru redresare socioeconomică, creștere și prosperitate.