Universități

Instituții publice

Universitatea de Stat din Moldova PIC: 996760361

Biologie și știința solului; Chimie și tehnologie chimică; Drept; Fizică și inginerie; Istorie și filosofie; Jurnalism și comunicare; Psihologie și științe ale educației; Litere; Limbi și literaturi străine; Matematică, Informatică; Sociologie și asistență socială; Economie și relații Internaționale, Științe Politice și administrație publică; Pedagogie; Sport; Kinetoterapie; Protecție, pază și securitate 

+373 67 560 170
mobilitati.academice@usm.md
www.usm.md

Universitatea Tehnică a Moldovei PIC: 997958020

Inginerie electronică și telecomunicații; Energie și inginerie electrică; Calculatoare, Informatică și microelectronică; Tehnologia alimentară; Inginerie mecanică, industrială și de transport; Urbanism și arhitectură; Cadastru, geodezie și construcții; Inginerie economică și afaceri; Textile și poligrafie; Agronomie; Horticultură; Economie; Contabilitate; Medicină veterinară; Zootehnie și biotehnologii; Inginerie agricolă și transport auto; Cadastru și drept

Prof. Larisa BUGAIAN
Șefa Centrului Erasmus+
+373 22233705, 
larisa.bugaian@adm.utm.md 
www.utm.md

Academia de Studii Economice din Moldova PIC: 951511510

Business și administrare; Economie generală și drept; Cibernetică, statistică și informatică economică; Relații economice Internaționale; Finanţe; Contabilitate

Olesea SÎRBU
prorector pentru relații internaționale
+373 22402834
oleseasarbu@gmail.com
www.ase.md 

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” PIC: 946919433

Medicină; Stomatologie; Farmacie; Sănătate publică; Optometrie; Asistență medicală generală; Fiziokinetoterapie și reabilitare; Tehnologie radiologică.

Evelina GHERGHELEGIU
șefa Departamentului Relații Externe și Integrare Europeană
+373 22 205 289,  +373 22 205 102, 069841944
relatiiexterne@usmf.md; evelina.gherghelegiu@usmf.md
www.usmf.md

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creanga” din Chișinău PIC: 990242058

Filologie și Istorie,  Limbi și literaturi străine, Arte plastice și design, Psihologie și psihopedagogie specială, Științe ale educației, Geografie, Biologie și chimie, Fizică, matematică și tehnologii informaționale, Formare continuă și leadership

Ludmila ARMAȘU-CANȚIR

prorector pentru relații internaționale și cooperare 

+373 69223167
armasu.ludmila@upsc.md, ludmilaarmasu@yahoo.com   
www.upsc.md 

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice PIC: 921763647

Muzică; Teatru; Cinema; Multimedia; Managementul artelor; Dans; Pictură; Grafică; Ceramică; Metal artistic; Textile artistice; Design; Istoria artelor

Victoria TCACENCO
șefa Departamentului Integrare europeană și mobilitate academică 
+373 69186944
amtap2003@yahoo.com
www.amtap.md

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți PIC: 967186419

Filologie; Jurnalism, Științe economice, Științe reale, Științe ale mediului, Inginerie, Tehnologii informaționale și comunicaționale, Științe ale educației, Psihologie,  Arte și educație artistică; Drept, Administrație publică, Asistență socială 

Valentina PRIȚCAN
Prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale
+373 23152342, +373 693 22482
valentina.pritcan@gmail.com
international.office@usarb.md
www.usarb.md

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul PIC: 928915360

Administrație publică, Drept, Economie, Business și Administrare, Contabilitate, Istorie și educație civică, Inginerie și management în industria alimentară, Ingineria și management în construcția de mașini (automotive), Inginerie și management în agricultură, Psihopedagogie, Pedagogie în învățământ primar și pedagogie preșcolară, Limba și literatura română și limba engleză, Limba engleză, Limba și literatura română. 

Elena MANDAJI
șefa Departamentului Relații internaționale și mobilități academice
+373 299 28993
relint@adm.usch.md, emandaji@yahoo.com
www.usch.md

Universitatea de Stat din Comrat PIC: 955412365

Agro-tehnologie; Cultură națională; Economie; Lege

Svetlana GHENOVA
prorector pentru cercetare și relații internaționale
+373 29827905
svetlanaghenova@gmail.com
www.kdu.md

Universitatea de Stat din Taraclia „Grigore Țamblac” PIC: 939518430

Filologie; Pedagogie; Istorie

Tatiana BATIR
șefa Oficiului Relații internaționale
+37369976768
tbbatir@gmail.com
www.tdu-tar.md 

Academia de Poliție „Ștefan cel Mare” PIC:922303549

Ştiinţe juridice, Ştiinţe administrative, Ştiinţe ale securităţii publice, Drept poliţienesc, Activitate specială de investigaţii.

Vasile COJUHARI
șef al Direcției Cooperare internațională
+373 22733207
vasile.cojuhari@mai.gov.md
www.academy.police.md

Academia Militară „Alexandru cel Bun" PIC: 910037511

Conducerea subunităților de infanterie; Conducerea subunităților de artilerie; Conducerea subunităților de comunicații și informatică; Conducerea logisticii militare.

Igor SOFRONESCU 
prorector pentru cercetare științifică și relații internaționale
+373 22 822704

igor.sofronescu@academy.army.md, 
www.academy.army.md

Universitatea de Educație Fizică și Sport PIC: 927757859 (absorbită de Universitatea de Stat din Moldova începând cu decembrie 2023)

Pedagogie, Sport, Kinetoterapie, Protecție, pază și securitate

Liliana BUDEVICI-PUIU
prorector pentru activitate științifică
+373 22497433
lbudevici@yahoo.com
www.usefs.md

Instituții private

Universitatea Liberă Internațională a Moldovei PIC: 940594936

Drept; Științe economice; Relații internaționale, științe politice și jurnalism; Științe sociale și educaționale; Litere; Informatică, Inginerie și Design

Valentina CIUMACENCO
șefa Centrului de Cooperare internațională
+373 22205921
vciumacenco@ulim.md, 
cci@ulim.md, www.ulim.md

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova PIC: 932768394

Drept, Business și administrare, Marketing și logistică, Contabilitate, Finanțe și bănci, Știința mărfurilor și a comerțului, Turism

Larisa SAVGA, rector
+373 22815601
savga.larisa@gmail.com 

Tatiana ZAVAȚKI, șefă a Serviciului de internaționalizare și promovare 
+373 22815636
international@uccm.md  
zavatki.tatyana@gmail.com 
www.uccm.md 

Institutul de Management IMI-Nova PIC: 971348495

Finanțe și bănci; Business și administrare; Relații economice internaționale; Marketing și logistică; Contabilitate; Turism; Economie generală

Corina RAILEAN
prorector pentru relații internaționale
+373 22568465
corina_rln@yahoo.com
www.imi-nova.md

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene “Constantin Stere“ PIC: 905561737

Drept; Economie; Administrarea afacerilor și marketing; Relații internaționale și științe politice; Ecologie și protecția mediului; Îngrijirea sănătății

PhD Victoria TROFIMOV
Prorector pentru relații internaționale și proiecte
+37379487107
 victoriatrofimov77@gmail.com
www.uspee.md

Universitatea de Studii Europene din Moldova PIC: 934398770

Drept; Științe Economice; Jurnalism și Științe ale Comunicării; Psihologie și Asistență Socială; Științe Politice și Relații Internaționale.

Lilia ȘARGU
director Departament Relații internaționale
+373 22509122
international@usem.md, info@usem.md
www.usem.md

Universitatea Slavonă

BABENCO Oleg 
Rector
+(373 22) 43-03-81, 022-43-03-82 
surm@starnet.md 

www.surm.md  

Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată  

BUJOR Valeriu 
Rector 
+(373-22) 47-04-18, +(373-231) 47-04-20 
e-mail: criminology_md@mail.ru
www.criminology.md 

Universitatea Americană din Moldova

AKPINAR Serhat
Rector
+(373 22) 11-00-00, +(373 79) 50-87-77 
www.aum.md