Universități

Instituții publice

Universitatea de Stat din Moldova PIC: 996760361

Biologie și știința solului; Chimie și tehnologie chimică; Drept; Fizică și inginerie; Istorie și filosofie; Jurnalism și comunicare; Psihologie și științe ale educației; Litere; Limbi și literaturi străine; Matematică, Informatică; Sociologie și asistență socială; Economie și relații Internaționale, Științe Politice și administrație publică

Assoc. Prof., Dr. Habil. Aurelia HANGANU
prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale
aurelia.hanganu@usm.md
www.usm.md

Universitatea Tehnică a Moldovei PIC: 997958020

Inginerie electronică și telecomunicații; Energie și inginerie electrică; Calculatoare, Informatică și microelectronică; Tehnologia alimentară; Inginerie mecanică, industrială și de transport; Urbanism și arhitectură; Cadastru, geodezie și construcții; Inginerie economică și afaceri; Textile și poligrafie

Prof. Larisa BUGAIAN
Șefa Centrului Erasmus+
+373 22233705, 
larisa.bugaian@adm.utm.md 
www.utm.md

Academia de Studii Economice din Moldova PIC: 951511510

Business și administrare; Economie generală și drept; Cibernetică, statistică și informatică economică; Relații economice Internaționale; Finanţe; Contabilitate

Olesea SÎRBU
prorector pentru relații internaționale
+373 22402834
oleseasarbu@gmail.com
www.ase.md 

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” PIC: 946919433

Medicină; Stomatologie; Farmacie; Sănătate publică; Optometrie; Asistență medicală generală

Evelina GHERGHELEGIU
șefa Departamentului relații internaționale și studii europene
+373 22205376, +373 22205289
relatiiexterne@usmf.md; evelina.gherghelegiu@usmf.md
www.usmf.md

Universitatea Agrară de Stat din Moldova (absorbită de Universitatea Tehnică a Moldovei din iulie 2022) PIC: 967358303

Agronomie; Horticultură; Economie; Contabilitate; Medicină veterinară; Zootehnie și biotehnologii; Inginerie agricolă și transport auto; Cadastru și drept

Elena SCRIPNIC
prorector pentru relații internaționale

+373 22312292
e.scripnic@uasm.md
www.uasm.md

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creanga” PIC: 990242058

Limbi și literaturi străine; Istorie și geografie; Filologie; Științe ale educației și informatică; Psihologie și psihopedagogie specială; Arte plastice și design; Formare continuă

Ludmila ARMAȘU-CANȚIR

prorector pentru cercetare și relații internaționale  

+37368682855 
armasu.ludmila@upsc.md  
www.upsc.md 

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice PIC: 921763647

Muzică; Teatru; Cinema; Multimedia; Managementul artelor; Dans; Pictură; Grafică; Ceramică; Metal artistic; Textile artistice; Design; Istoria artelor

Victoria TCACENCO
șefa Departamentului Integrare europeană și mobilitate academică 
+373 69186944
amtap2003@yahoo.com
www.amtap.md

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți PIC: 967186419

Filologie; Economie, Științe exacte și ale mediului; Științe ale educației, Psihologie și arte; Drept și științe sociale

Valentina PRIȚCAN
prorector pentru cercetare și relații internaționale
+373 23152342, +373 69322482
valentina.pritcan@gmail.com
international.office@usarb.md
www.usarb.md

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul PIC: 953150422

Economie, Matematică și informatică; Industrie alimentară; Filologie și istorie; Drept și administrație publică; Științe ale educației

Elena MANDAJI
șefa Departamentului Relații internaționale și mobilități academice
+373 299 28993
relint@usch.md, emandaji@yahoo.com
www.usch.md

Academia de Administrare Publică (absorbită de Universitatea de Stat din Moldova din iulie 2022) PIC: 937663014

Administrare; Economie și management public; Științe juridice; Științe politice și relații internaționale

Dinu MANOLE 
șeful Departamentului Cooperare și dezvoltare internațională
+373 22723866, 
cooperare@aap.gov.md 
www.aap.gov.md

Universitatea de Stat din Comrat PIC: 955412365

Agro-tehnologie; Cultură națională; Economie; Lege

Sofia SULAC
prorector pentru relații internaționale
+373 29827905
erasmus@kdu.md
www.kdu.md

Universitatea de Stat din Tiraspol (absorbită de Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din iulie 2022) PIC: 934513521

Fizică, Matematică și informatică; Biologie și chimie; Geografie; Pedagogie; Filologie

Lora MOŞANU-SUPAC
prorector pentru activitate științifică și relații internaționale
+373 69273117
moshanu_ssust@yahoo.com
www.ust.md

Universitatea de Stat din Taraclia „Grigore Țamblac” 

Filologie; Pedagogie; Istorie

Tatiana BATIR
șefa Oficiului Relații internaționale
+37369976768
tbbatir@gmail.com
www.tdu-tar.md 

Academia de Poliție „Ștefan cel Mare” PIC:922303549

Științe penale; Ancheta specială; Științe sociale și umane și poliție; Științe juridice

Vasile COJUHARI
șef interimar al Direcției Cooperare internațională
+373 22733207
vasile.cojuhari@mai.gov.md
www.academy.police.md

Academia Militară „Alexandru cel Bun" PIC: 910037511

Conducerea subunităților de infanterie; Conducerea subunităților de artilerie; Conducerea subunităților de comunicații și informatică; Conducerea logisticii militare.

Igor SOFRONESCU 
prorector pentru cercetare științifică și relații internaționale
+373 22 822704 igor.sofronescu@academy.army.md, 
www.academy.army.md

Universitatea de Educație Fizică și Sport (absorbită de Universitatea de Stat din Moldova din iulie 2022) PIC: 927757859

Teacher training with subject specialisation; science of sports; special motricity and recovery; hotel, tourism and leisure; protection of persons and property

Liliana BUDEVICI-PUIU
prorector pentru activitate științifică
+373 22497433
lbudevici@yahoo.com
www.usefs.md

Instituții private

Universitatea Liberă Internațională a Moldovei PIC: 940594936

Drept; Științe economice; Relații internaționale, științe politice și jurnalism; Științe sociale și educaționale; Litere; Informatică, Inginerie și Design

Valentina CIUMACENCO
șefa Centrului de Cooperare internațională
+373 22205921
vciumacenco@ulim.md, 
cci@ulim.md, www.ulim.md

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova PIC: 932768394

Drept, Marketing și logistică, Business și administrare, Contabilitate, Finanțe și bănci, Știința mărfurilor și a comerțului, Turism, Prelucrarea alimentelor

Larisa SAVGA, rector
+373 22815601
international@uccm.md 
savga.larisa@gmail.com 
www.uccm.md 

Institutul de Management IMI-Nova PIC: 971348495

Finanțe și bănci; Business și administrare; Relații economice internaționale; Marketing și logistică; Contabilitate; Turism; Economie generală

Corina RAILEAN
prorector pentru relații internaționale
+373 22568465
corina_rln@yahoo.com
www.imi-nova.md

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene “Constantin Stere“ PIC: 922096260

Drept; Economie; Administrarea afacerilor și marketing; Relații internaționale și științe politice; Ecologie și protecția mediului, Îngrijirea sănătății

PhD Victoria TROFIMOV
prorector pentru relații internaționale
+37379487107
 victoriatrofimov77@gmail.com
www.uspee.md

Universitatea de Studii Europene din Moldova PIC: 934398770

Drept; Economie; Limbi străine; Jurnalism și comunicare; Psihologie și asistență socială; Științe politice și relații internaționale.

Lilia ȘARGU
director Departament Relații internaționale
+373 22509122
international@usem.md, usem.international@gmail.com
www.usem.md

Universitatea Slavonă

BABENCO Oleg 
Rector
+(373 22) 43-03-81, 022-43-03-82 
surm@starnet.md 

www.surm.md  

Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată  

BUJOR Valeriu 
Rector 
+(373-22) 47-04-18, +(373-231) 47-04-20 
e-mail: criminology_md@mail.ru
www.criminology.md 

Universitatea Americană a Moldovei

AKPINAR Serhat
Rector
+(373 22) 11-00-00, +(373 79) 50-87-77 
www.aum.md