Apelul pentru propuneri de proiecte Erasmus+, ediția 2020, a fost lansat

2019-11-05

Apelul pentru propuneri de proiecte Erasmus+, ediția 2020, a fost lansat.

Vedeți în continuare conținutul apelului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Cerere de propuneri 2020 – EAC/A02/2019

Programul Erasmus+

(2019/C 373/06)

1.   Introducere și obiective

Prezenta cerere de propuneri se bazează pe Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus +”: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport (1), precum și pe programele de lucru anuale Erasmus+ 2019 și 2020. Programul Erasmus+ se referă la perioada 2014-2020. Obiectivele generale și specifice ale programului Erasmus+ sunt prevăzute la articolele 4, 5, 11 și 16 din regulament.

2.   Acțiuni

Prezenta cerere de propuneri vizează următoarele acțiuni ale programului Erasmus+:

 

Acțiunea-cheie 1 (AC1) – Mobilitatea persoanelor în scopul învățării

Mobilitatea persoanelor în domeniul educației, formării și tineretului

Programele comune de masterat Erasmus Mundus

 

Acțiunea-cheie 2 (AC2) – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici

Parteneriate strategice în domeniul educației, formării și tineretului

Universitățile europene

Alianțele cunoașterii

Alianțele competențelor sectoriale

Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior

Consolidarea capacităților în domeniul tineretului

 

Acțiunea-cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru reformarea politicilor

Proiecte în cadrul dialogului UE cu tinerii

 

Activitățile Jean Monnet

Catedrele Jean Monnet

Modulele Jean Monnet

Centrele de excelență Jean Monnet

Sprijin Jean Monnet pentru asociații

Rețelele Jean Monnet

Proiectele Jean Monnet

 

Sport

Parteneriate de colaborare

Parteneriate de colaborare mici

Evenimente sportive europene non-profit

3.   Eligibilitate

Orice organism public sau privat activ în domeniul educației, formării, tineretului și sportului poate solicita finanțare în cadrul programului Erasmus+. În plus, grupurile de tineri active în domeniul tineretului, dar nu neapărat în contextul unei organizații de tineret, pot solicita finanțare pentru mobilitatea în scopul învățării pentru tineri și lucrători de tineret, precum și pentru parteneriate strategice în domeniul tineretului.

Următoarele țări participante la program pot lua parte la toate acțiunile programului Erasmus+ (2):

statele membre ale Uniunii Europene;

țările membre AELS/SEE: Islanda, Liechtenstein și Norvegia;

țările candidate pentru aderarea la UE: Turcia, Macedonia de Nord și Serbia.

În plus, anumite acțiuni ale programului Erasmus+ sunt deschise organizațiilor din țări partenere.

Pentru mai multe detalii privind modalitățile de participare, vă rugăm să consultați Ghidul programului Erasmus+.

Pentru solicitanții din Regatul Unit: Vă atragem atenția asupra faptului că criteriile de eligibilitate trebuie respectate pe întreaga durată a grantului. Dacă Regatul Unit se retrage din UE în perioada în care este acordat grantul fără a încheia cu UE un acord care să garanteze în special că solicitanții britanici sunt în continuare eligibili, veți înceta să mai primiți finanțare din partea UE (continuând, în măsura posibilului, să participați la proiect) sau vi se va cere să părăsiți proiectul pe baza prevederilor relevante ale acordului de grant la încheierea acestuia.

4.   Bugetul și durata proiectelor

Implementarea prezentei cereri de propuneri depinde de disponibilitatea creditelor prevăzute în proiectul de buget pentru 2020, după adoptarea bugetului pentru 2020 de către autoritatea bugetară sau, în cazul în care bugetul nu este adoptat, astfel cum se propune în sistemul doisprezecimilor provizorii.

Bugetul total alocat prezentei cereri de propuneri este estimat la 3 207,4 milioane EUR:

Educație și formare:

EUR

2 943,3 milioane (3)

Tineret:

EUR

191,9 milioane

Jean Monnet:

EUR

14,6 milioane

Sport:

EUR

57,6 milioane

Bugetul total alocat cererii de propuneri, precum și repartizarea sa sunt orientative și pot fi modificate sub rezerva unei modificări a programelor de lucru anuale Erasmus+. Potențialii candidați sunt invitați să consulte periodic programele de lucru anuale Erasmus+ și modificările acestora, publicate la adresa:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_ro

în ceea ce privește bugetul disponibil pentru fiecare acțiune care face obiectul cererii de propuneri.

Nivelul granturilor atribuite, precum și durata proiectelor variază în funcție de anumiți factori, cum ar fi tipul proiectului și numărul partenerilor implicați

5.   Termenul de depunere a cererilor

Toate termenele de depunere a cererilor specificate mai jos se încheie la ora Bruxelles-ului.

Acțiunea-cheie 1

Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului

5 februarie 2020, ora 12:00

Mobilitatea persoanelor în domeniul învățământului superior

5 februarie 2020, ora 12:00

Mobilitatea persoanelor în domeniul educației și formării profesionale, al învățământului școlar și al educației pentru adulți

5 februarie 2020, ora 12:00

Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului

30 aprilie 2020, ora 12:00

Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului

1 octombrie 2020, ora 12:00

Programele comune de masterat Erasmus Mundus

13 februarie 2020, ora 17:00

 

Acțiunea-cheie 2

Parteneriate strategice în domeniul tineretului

5 februarie 2020, ora 12:00

Parteneriate strategice în domeniul educației și formării

24 martie 2020, ora 12:00

Parteneriate strategice în domeniul tineretului

30 aprilie 2020, ora 12:00

Parteneriate strategice în domeniul tineretului

1 octombrie 2020, ora 12:00

Universitățile europene

26 februarie 2020, ora 17:00

Alianțele cunoașterii

26 februarie 2020, ora 17:00

Alianțele competențelor sectoriale

26 februarie 2020, ora 17:00

Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior

5 februarie 2020, ora 17:00

Consolidarea capacităților în domeniul tineretului

5 februarie 2020, ora 17:00

 

Acțiunea-cheie 3

Proiecte în cadrul dialogului UE cu tinerii

5 februarie 2020, ora 12:00

30 aprilie 2020, ora 12:00

1 octombrie 2020, ora 12:00

 

Acțiunile Jean Monnet

Catedre, module, centre de excelență, sprijin acordat asociațiilor, rețele, proiecte

20 februarie 2020, ora 17:00

 

Acțiuni privind sportul

Parteneriate de colaborare

2 aprilie 2020, ora 17:00

Parteneriate de colaborare mici

2 aprilie 2020, ora 17:00

Evenimente sportive europene non-profit

2 aprilie 2020, ora 17:00

Pentru instrucțiuni detaliate privind depunerea cererilor, vă rugăm să consultați Ghidul programului Erasmus+.

6.   Detalii complete

Condițiile detaliate ale prezentei cereri de propuneri, inclusiv prioritățile, pot fi găsite în Ghidul programului Erasmus+ la următoarea adresă de internet:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide

Ghidul programului Erasmus+ constituie parte integrantă din prezenta cerere de propuneri, iar condițiile de participare și finanțare exprimate în acesta se aplică în întregime prezentei cereri de propuneri.


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 50.

(2)  Activitățile Jean Monnet sunt deschise organizațiilor din întreaga lume.

(3)  Această sumă include fondurile pentru dimensiunea internațională a învățământului superior (395 milioane EUR în total).