Burse de Master în Acvacultură, Mediu și Societate

2015-08-05

A fost dat startul procesului de aplicare pentru Programul Comun de Master "ACES: Aquaculture, Environment and Society". Începând cu 1 august cei interesați să obțină o bursă Erasmus+ pentru aceste cursuri sunt îndemnați să acceseze site-ul programului.

Cursurile vor începe în anul academic 2016-2017 și se vor ține în trei universități: 

 1. Semestrul I - Universitatea Highlands and Islands, Marea Britanie (SAMS);
 2. Semestrul II - Universitatea din Creta, Grecia, cu aprofundare în domeniul acvaculturii și pisciculturii;
 3. Semestrul III - Universitatea din Nantes, Franța;
 4. Semestrul IV - dedicat elaborării Proiectului de cercetare de Masterand (la alegere, în Oban, Nantes sau Creta). 

Dosarul de aplicare trebuie să conțină: 

 • Formularul de aplicare ACES;
 • Formularul de aplicare UHI;
 • CV (format liber);
 • O referință profesională;
 • Copia pașaportului;
 • Copia Diplomei de Licență (cu traducere legalizată în Engleză, unde este cazul);
 • Copia suplimentului de note (cu traducere legalizată în Engleză, unde este cazul);
 • Copia certificatului cu rezultatele testului IELTS, care demonstrează cunoașterea limbii engleze (valabil până în septembrie 2016). 

Acest Program de Master presupune eliberarea unei Diplome Comune de Master, semnată de Universitarea din Marea Britanie și cea din Grecia, și a unei diplome din partea Universității din Franța. Termenul limită pentru aplicare este 19 februarie, 2016. Se aplică online.

Pentru mai multe detalii despre cursuri și procedura de aplicare accesați site-ul programului