Miniștrii educației din Europa promovează politicile coordonate în Învățământul Superior

2015-04-23

Miniștrii Educației din Spațiul European, responsabili de învățământul superior și cercetare, sunt deciși să promoveze în continuare politici coordonate și compatibile în întreaga Europă.

Imagine
Miniștrii educației din Europa promovează politicile coordonate în Învățământul Superior

47 de țări cu tradiții politice, culturale și educaționale diferite au participat, în perioada 14-15 mai, la Reuniunea interministerială a statelor membre ale Procesului de la Bologna. Evenimentul s-a desfășurat la Erevan, capital Armeniei, și a fost organizat de Consiliul Europei, în colaborare cu Ministerul Educației și Științei din Armenia.

Delegația Republicii Moldova a fost condusă de viceministrul Educației, Loretta Handrabura. Alături de factori de decizie, practicieni și reprezentanți ai mediului academic din statele membre ale Procesului de la Bologna, reprezentanții țării noastre au discutat despre principalele realizări ale Spațiului European al Învățământului Superior și perspectivele dezvoltării acestuia.

Imagine
Miniștrii educației din Europa promovează politicile coordonate în Învățământul Superior

Astfel, în următorii ani ambiția colectivă a statelor membre ale Procesului de la Bologna va fi atingerea următoarelor obiective:

  • asigurarea accesului la învățământul superior pentru toate categoriile sociale
  • îmbunătățirea calității și relevanței predării și învățării
  • promovarea inserției profesionale a absolvenților în contextul modificării continue a pieței muncii
  • dezvoltarea unui sistem al educației mai incluziv, ținând cont de migrarea populației și schimbările demografice
  • implementarea reformelor structurale commune.

Miniștrii întruniți la Erevan au aprobat și o serie de documente de politici, printre care Ghidul European de Standarde pentru Asigurarea Calității Învățământului Superior, Ghidul de utilizare a ECTS 2015, Abordări europene privind asigurarea calității pentru Programele comune.

Detalii și alte informații utile referitoare la Conferință găsiți pe pagina oficială a evenimentului