Rezultatele proiectelor de Consolidare a Capacităților au fost publicate

2015-10-07

Trei proiecte de Consolidare a Capacităților în învățământul superior din Moldova au primit aprobare pentru finanțare de la Comisia Europeană în cadrul Acțiunii cheie 2. Astfel, în urma Apelului EAC/A04/2014, selecția 2015, au fost aprobate următoarele proiecte cu implicarea instituțiilor de învățământ superior din Moldova:

  • Library Network Support Services: modernizing libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming libraries - proiect regional

Beneficiarii direcți ai proiectului vor fi bibliotecarii și personalul bibliotecilor. Reforma se va răsfrânge însă și asupra personalului academic, studenților, personalului administrativ al universităților, dar și asupra persoanelor cu necesități speciale și dizabilități. Angajații bibliotecilor vor fi instruiți și vor primi echipament modern pentru a utiliza baze de date online, a face analize și a utiliza softuri anti-plagiat.

Scopul general al proiectului este modernizarea și consolidarea bibliotecilor și îmbunătățirea competențelor personalului bibliotecar în instituțiile de învățământ superior din Moldova, Armenia și Belarus. Astfel, bibliotecile inovatoare ar urma să devină un suport pentru sistemul educațional. De asemenea, proiectul urmărește crearea și întreținerea unei Rețele de Servicii de suport în Țările Parteneriatului Estic “Biblioteca în rețea”, care ar urma să transforme bibliotecile din instituțiile implicate în proiect în unele moderne, relevante și accesibile.

  • Creating Moldovan E-network for promoting innovative e-teaching in the continuing professional education - proiect național

Beneficiarii primari ai acestui proiect sunt profesorii din instituțiile de învățământ superior din Moldova, dispuși să-și diversifice abilitățile, abordările și capacitățile pedagogice pentru a transmite mai eficient cunoștinele lor către studenți. Indirect, de proiect vor beneficia și studenții din educația terțiară, cursanții adulți și studenții cu dizabilități.

Proiectul își propune să integreze tehnologiile e-Learning în programele de educație profesională continuă pentru profesori, care să sporească atractivitatea și accesul la aceste programe. De asemenea, vor fi elaborate, acreditate și testate (de către o instituție abilitată din Europa) două module inovative pentru formatorii de profesori. Modulele vor permite cadrelor didactice să alcătuiască situații de învățare în care cursanții vor fi încurajați să-și contureze obiective proprii, să creeze diverse strategii de învățare, să poată stabili relații complexe în grupuri și să opereze autonom. Implementarea noilor abordări, a tehnologiilor e-Learning și a instrumentelor digitale va genera, nemijlocit, sporirea calității, atractivității și accesibilității învățământului superior din Moldova.

  • Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students' Competitiveness and Employability - proiect național

De rezultatele acestui proiect vor beneficia manageri din sectorul universitar, membri ai facultăților, studenții universităților implicate, dar și comunitatea oamenilor de afaceri.

Reforma curriculară și modernizarea învățământului superior în concordanță cu principiile procesului de la Bologna este principalul obiectiv al proiectului. Acesta include îmbunătățirea a șase programe de studii (câte un program pentru fiecare universitate implicată în proiect) – revizuirea și adaptarea lor după metode de predare inovative și racordarea acestora la piața muncii și necesitățile categoriilor sociale dezavantajate din societate. Procesul va fi coordonat de partenerii proiectului din Țările de Program și implementat de echipe locale. Studenții vor fi implicați în utilizarea și evaluarea programelor de studii. Proiectul prevede mobilitate pentru studenți și personalul academic.

Vedeți aici detalii tehnice ale proiectelor selectate.