Seminarul „Reforma în Învățămîntul Superior și Învățămîntul Profesional”

2015-03-25

Membrii grupului de experți au fost familiarizați cu subiecte legate de parteneriatul dintre Învățământul Superior (ÎS) și Învățământul Profesional (ÎP)

La 10-11 martie 2015, în orașul Istanbul, Turcia, a fost organizat seminarul privind învățământul superior și educația și formarea profesională. Scopul acestuia a fost încurajarea reflecției și discuțiilor între membrii HERE (Experții în domeniul Reformei Învățământului Superior) din Țările Partenere ale Programului Erasmus+ care sunt vecine ale UE cu privire la modul în care învățământul superior și educația și formarea profesională ar putea sprijini dezvoltarea economică și socială în țările în cauză. La eveniment au participat aproximativ 170 de persoane din 25 de Țări Partenere, inclusiv membri HERE din fiecare țară, coordonatorii ai Oficiilor Naționale Erasmus+, experți și reprezentanți ai organizațiilor turce, precum și experți din UE și țările partenere.

Membrii grupului de experți din Moldova au fost familiarizați cu subiecte legate de parteneriatul dintre Învățământul Superior (ÎS) și Învățământul Profesional (ÎP) în următoarele domenii: 

  • formarea profesorilor și a mangerilor din ÎP cu ajutorul cursurilor elaborate de personalul din ÎS; 

  • dezvoltarea nivelurilor intermediare post-secundar de calificare pentru piața muncii;

  • asigurarea portabilității calificărilor și permeabilității între educație și formare;

  • promovarea dezvoltării locale. 

Participanții au diseminat în universitățile locale informația acumulată, prin publicare de articole în ziarul universitar sau prin dezbaterea subiectului cu managerii locali ai instituțiilor din ÎP. Oficiul Național Erasmus+ în Moldova a făcut o prezentare a evenimentului, în cadrul unei mese rotunde la care au participat peste 30 de reprezentanți din ÎP. Prezentarea s-a axat pe cele mai importante rezultate ale seminarului de la Istanbul.