Studii în Republica Moldova pentru studenții refugiați din Ucraina

Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova a emis la 15 martie Ordinul cu privire la înscrierea în anul de studii 2021-2022 la mobilități de studii a studenților refugiați din Ucraina.

Astfel acestora li se oferă opțiuni de mobilitate academică în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, chiar dacă în acest moment ei nu dețin documentele care să ateste situația lor academică. Programele de mobilitate pentru studenții cetățeni ai Ucrainei vor fi organizate fără taxă, în limitele bugetelor aprobate pentru anul curent. Studenții din Ucraina cetățeni ai altor state pot accesa mobilități academice în baza unei taxe de studii în mărimea stabilită de instituția de învățământ superior.