Vizită de studiu „Învățământ bazat pe cercetare: Universități, Antreprenoriat și Triunghiul Cunoașterii”

2017-06-28

La 30-31 mai, 2017, în orașul Milano, Italia experții HERE au efectuat o vizită de studiu la Università degli Studi di Milano cu privire la învățământul bazat pe cercetare: universitățile, antreprenoriatul și triunghiul cunoașterii.

Printre obiectivele vizitei de studiu se regăsesc:

  • Aprecierea importanței existenței unui cadru strategic, unde să se articuleze cercetarea și predarea;
  • Colectarea bunelor practici și exemple concrete privind modul în care cercetarea poate furniza informație învățământului/predarea;
  • Evaluarea rolului dublu al profesorilor ca cercetători și cadre didactice, pentru a ințelege mai bine cum a-i susține în ambele dimensiuni;
  • Înțelegerea provocărilor, a beneficiilor și a mijloacelor de implicare a industriei în cercetare, precum și în procesul de predare (parteneriate);
  • Obținerea unei mai bune înțelegeri a antreprenoriatului și a modului în care acesta poate fi integrat în predare si în proiectarea programelor de studiu;
  • Luarea în considerație a cadrului politicilor europene pentru cooperarea dintre universități și business, precum și în formarea spiritului antreprenorial.