5 studenți din Republica Moldova câștigători ai burselor Programelor Comune de Masterat Erasmus Mundus în 2021

5 studenți din Republica Moldova se numără printre cei 2756  câștigători din întreaga lume ai burselor Programelor Comune de Masterat Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Master Degrees – EMJMD) în anul 2021. 

EMJMD sunt programe de masterat de excelență livrate de consorții de universități din UE și alte țări de pe întreg mapamodul. Acestea oferă cursuri integrate de calitate superioară cu 60, 90 sau 120 de credite și diplome comune sau multiple (în funcție de prevederile programului). Cursurile Programelor Comune de Masterat Erasmus Mundus durează între 12 și 24 de luni, iar programul Erasmus+ acoperă cheltuielile de transport, instalare, asigurare medicală, dar și oferă o bursă lunară de 1000 euro pentru aplicanții câștigători. Curricula EMJMD include obligatoriu cel puțin două perioade de studii în două țări diferite, dintre care cel puțin una e țară de program Erasmus+ (stat UE, Republica Macedonia de Nord, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Serbia sau Turcia).

Scopul acestor programe de masterat este de a asigura cooperarea mutuală în cadrul sistemelor de învățământ superior la nivel global, a facilita mobilitățile studenților și absolvenților, și a contribui la recunoașterea mutuală a calificărilor și perioadelor de studii de peste hotare.

Catalogul EMJMD include la moment 149 programe de masterat de excelență. Majoritatea consorțiilor primesc aplicații din partea candidaților în perioada octombrie-ianuarie a fiecărui an. Aplicarea se face în totalitate online, selectând programul care vă interesează din cadrul Catalogului EMJMD, după care accesând website-ul programului, veți găsi condițiile de aplicare. 

Trebuie menționat că, începând cu anul 2014, 35 de studenți din Republica Moldova au obținut bursele Programelor Comune de Masterat Erasmus Mundus, devenind membri activi ai societății și câștigători în cadrul prestigioaselor competiții internaționale.