Conferința „Inovarea învățării și predării: următoarea etapă a Procesului Bologna”

2015-03-19

Această conferință explorat metodele inovatoare de predare și învățare, precum și modul de promovare a acestora în instituțiile de învățământ superior.

La 3-4 decembrie 2015, în orașul Tbilisi, Georgia a avut loc conferința HERE cu tematica „Inovarea învățării și predării: următoarea etapă a Procesului Bologna”. Aceasta a explorat metodele inovatoare de predare și învățare, precum și modul de promovare a acestora în instituțiile de învățământ superior.

 Concluziile experților delegați din Republica Moldova sunt: 

  • pentru a atinge obiectivele Strategiei Europa 2020, sectorul învățământului superior ar trebui să se axeze pe îmbunătățirea calității și relevanței educației;
  • studiiile universitare trebuie adaptate cerințelor pieței muncii, iar introducerea învățării centrate pe necesitățile studentului ar dezvolta competențe cerute de angajator;
  • inovațiile în predare și învățare implică o nouă abordare a studenților, profesorilor și în general, o nouă abordare instituțională. Iar acest lucru necesită în primul rând resurse umane dispuse să practice noile metode și instrumente pe bază de cercetare și TIC;
  • educația și cercetarea sunt domenii de bază pentru specialiștii de generație nouă;
  • universitățile din Moldova ar trebui să se implice mai activ în modernizarea curriculumului pentru a implementa metode inovative de predare și învățare centrată pe studenți.

Toate noutățile seminarului au fost împărtășite, de către experții participanți, cu responsabilii departamentelor relevante din cadrul universităților la care activează experții HEREs: asigurarea calității, ghidare și consultanță în carieră, etc.