Seminarul „Învățarea pe baza Tehnologiilor Informaționale și de Comunicare”

2015-03-19

Seminarul HERE din Petra a abordat subiecte precum tendințele actuale în domeniul tipurilor de e-învățare, abordări și modalități de utilizare, modalități de introducere a e-învățării în context național etc.

La 26-27 octombrie 2015, în orașul Petra, Iordania a avut loc un seminar HERE ce a abordat drept subiecte principale de discuție următoarele:

tendințele actuale în domeniul tipurilor de e-învățare, abordări și modalități de utilizare;
exemple de strategii instituționale referitoare la utilizarea e-învățării și rolul său în dezvoltarea procesului de predare și învățare, inclusiv impactul e-învățării asupra personalului (atât profesori cât și cercetători), studenților, infrastructurii și managementului;
modalități de introducere a e-învățării în context național, ținând cont de legislația națională (referitoare la recunoașterea și asigurarea calității, de exemplu). 
Membrii rețelei de experți care au participat la seminar au diseminat informațiile colectate în Petra prin intermediul unor intervenții în ședințe cu universități locale și în cadrul meselor rotunde la care au participat membri ai Alianței Studenților din Moldova.