Rețeaua Eurydice lansată începând cu 2024 în Moldova, Ucraina și Georgia

În contextul începerii negocierii cu privire la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, noi perspective, inclusiv în sfera educației, se deschid pentru țăra noastră. Pe lângă lansarea noilor oportunități Erasmus+ în domeniul învățământului superior, a educației și formării vocaționale, a tineretului și sportului, începând cu anul 2024 rețeua Eurydice se extinde în spațiul noilor țări candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană: Moldova, Ucraina și Georgia.

Imagine
Eurydice

Eurydice este o rețea înființată în 1980 de către Comisia Europeană și statele membre pentru a sprijini cooperarea europeană în domeniul educației. Toate statele membre ale UE fac parte din Eurydice, alături de unele țări din afara UE (în total 48 de sisteme naționale). Începând cu anul 2024, rețeua Eurydice este parte a programului Erasmus+. Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA) este responsabilă de gestionarea și promovarea rețelei și a publicațiilor acesteia.

Rețeaua Eurydice ajută la îmbunătățirea sistemelor educaționale din Europa prin furnizarea de informații de înaltă calitate privind o gamă largă de aspecte ale politicii și practicii educaționale. Cu sprijinul unităților naționale, Eurydice oferă descrieri ale sistemelor naționale de educație, studii comparative dedicate unor subiecte specifice, indicatori și statistici. Rapoartele Eurydice arată modul în care țările abordează provocările la toate nivelurile de educație: educația timpurie și îngrijirea copiilor, învățământul primar și secundar, învățământul superior și educația adulților.

Oficiul Național Erasmus+ în Moldova va fi responsabil de gestionarea unității naționale Eurydice, în conlucrare strânsă cu Ministerul Educației și Cercetării și Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. În contextul acestei noutăți, reprezentanții Oficiului au participat pe 26 ianuarie la evenimentul de inițieire a unităților naționale Eurydice din Moldova, Ucraina și Georgia de la Bruxelles. În cadrul evenimentului a fost subliniat tranșant faptul că schimbul de cunoștințe și experiență între noile țări membre ale rețelei Eurydice nu numai că va îmbogăți practicile educaționale, ci va contribui și la crearea unei comunități educaționale europene mai interconectate și armonioase.

La fel, pe 21 februarie, Oficiul Național Erasmus+ a găzduit delegația formată din Giuseppe Paglione, ofițer de program în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova; Ludmila Pavlov, secretar general adjunct al Ministerului Educației și Cercetării (MECC) și Galina Rusu, secretar de stat în domeniile învățământului profesional tehnic și cadrul național al calificărilor al MECC. În cadrul întevederii a fost prezentată echipa unității naționale Eurydice Moldova, precum și obiectivele proiectului și perspectivele de colaborare cu Ministerul și Delegația UE pe parcursul gestionării unității naționale Eurydice Moldova.

Odată cu includerea unităților naționale din Georgia, Moldova și Ucraina, rețeaua răspunde condițiilor istorice și evoluează într-o platformă mai largă de schimb și cooperare educațională. Extinderea rețelei Eurydice semnifică un angajament colectiv de a construi un sistem educațional mai temeinic, mai incluziv și mai inovator. Acest fapt subliniază și deschiderea de noi căi pentru cooperarea transfrontalieră și dezvoltarea de inițiative educaționale comune.